Verkkokaupan toimitusehdot

Verkkokaupan toimitusehdot

Tiimiakatemia.com:in kauppa (https://tiimiakatemia.com/valmennukset-ja-palvelut/ ja sen alasivustot) muodostavat Tiimiakatemia Globalin (Partus Oy) (Y-tunnus 1569781-6) markkinapaikan, josta yksityishenkilö (yksityisasiakas tai kuluttaja-asiakas) tai juridinen henkilö (yritysasiakas) voi ostaa Tiimiakatemia Globalin tuotteita ja palveluja.

 

Sovellutuskohteet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tiimiakatemia Globalin ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa, jossa tuote tai palvelu on tilattu markkinapaikalta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Tiimiakatemia Globalin kotisivuilta.

Näitä sopimusehtoja ei sovelleta niiden ehtojen osalta joista on erikseen sovittu tilaajan kanssa ja/tai jotka on ilmoitettu kirjallisesti tilaajalle Tiimiakatemia Globalin markkinapaikalla tai muissa viestimissä (esimerkiksi tarjous- ja sopimusdokumenteissa tai sähköposteissa).

 

Tietosuoja

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa. Ne sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaaditaan: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä yrityksen posti- ja laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Tiimiakatemia Globalin asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen sekä palvelun tai tuotteen toimittamiseen.

Tiimiakatemia Globalilla on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa https://tiimiakatemia.com/henkilotietojen-rekisteriseloste/ tai saatavissa pyynnöstä Tiimiakatemia Globalilta sähköpostitse tai kirjeitse.

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja/tai tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Tiimiakatemia Globaliin kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Tiimiakatemia Global, Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä.

 

Evästeet

Tiimiakatemia Globalin sivustoilla (www.tiimiakatemia.com ja kaikki sen alasivustot) voidaan käyttää evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Tiimiakatemia Globalin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

 

Hinnat

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

 

Fyysisten tuotteiden toimitus

Fyysisten tuotteiden tilausten käsittelyaika on seitsemän (7) päivää mutta suurimmassa osassa tapauksissa se on huomattavasti lyhyempi. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Valmiiden tilausten toimitusaika on 45 päivää mutta suurimmassa osassa tapauksissa se on huomattavasti lyhyempi.

Tiimiakatemia Global ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Tiimiakatemia Globalista riippumattomista syistä. Tilaaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään seitsemän (7) päivää, minkä jälkeen tilaus perutaan ellei tilaaja ole suostunut jälkitoimitukseen Tiimiakatemia Globalin ehtojen mukaisesti.

Tiimiakatemia Global toimittaa fyysiset tuotteet postitse ellei tilaajan kanssa toisesta toimitusmuodosta ole sovittu erikseen. Postin hinnat määräytyvät Suomen postin hinnaston mukaisesti.

Tiimiakatemia Global tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Tiimiakatemia Global pidättää oikeuden rajoittaa fyysisten tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Tiimiakatemia Global ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

 

Aineettomien palvelujen toimitus

Aineettomat palvelut ovat koulutuksia ja valmennuksia sekä pääsyoikeuksia tietojärjestelmiin ja vastaaviin tietoteknisiin alustoihin.

Tilatut aineettomat palvelut toimitetaan kuten kunkin aineettoman palvelun kohdalla on mainittu.

Sellaiset tilatut aineettomat palvelut jotka sallivat pääsyn tietotekniseen tietokantaan tai vastaavaan Tiimiakatemia Globalin järjestelmään toimitetaan rajoitetun aikajakson ajan tilausmaksua vastaan.

 

Maksaminen

Maksaminen markkinapaikalla tapahtuu yhdellä seuraavista tavoista:

  1. Suoramaksu verkkopankkia käyttäen; tai
  2. Maksu Tiimiakatemia Globalin tilaajalle toimittamaa laskua vastaan.

 

Oppisopimusrahoitteisten tilausten osalta tilaajaa ei laskuteta, elleivät erilliset lait tai määräykset niin määrää. Oppisopimuksella toteutettavissa koulutuksissa Tiimiakatemia Global perii koulutusten ja muiden palvelujen hinnat niiden maksajilta (esimerkiksi oppisopimustoimistolta) niillä hinnoilla, jotka se on sopinut maksajan kanssa erillisellä ja luottamuksellisella toimitussopimuksella.

 

Fyysisten tuotteiden palautukset

Tehdyn fyysisen tuotteen ostoksen saa perua 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kaupan perumisen syytä ei tarvitse perustella. Oikeus koskee myös alehintaisia tuotteita. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Tuotteet palautetaan Tiimiakatemia Globalille postitse osoitteeseen Tiimiakatemia Global, Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä. Tuotteen palauttaja vastaa palautuksesta syntyvien kustannusten maksamisesta suoraan kolmansille osapuolille (esimerkiksi Postille). Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Tiimiakatemia Globalilta.

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti.

 

Aineettomien palvelujen palautukset

Palvelujen piiriin osallistumisen (esim. koulutukseen osallistumisen) perumiseen liittyvät maksujen palautukset ovat seuraavat ellei kyseenomaisen palvelun kuvauksessa ole toisin mainittu:

  1. Mikäli koulutukseen osallistumisen peruutus on tehty kaksi (2) viikkoa ennen palvelun toimituspäivää, palautetaan maksetut koulutusmaksut täysimääräisesti tilaajalle;
  2. Mikäli koulutukseen osallistumisen peruutus on tehty myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa ennen palvelun toimituspäivää, palautetaan tilaajalle 90 % maksetuista koulutusmaksuista.

 

Useista palveluosista (esimerkiksi erillisistä koulutuspäivistä) muodostuvan palvelun palautuksen osalta ehdot ovat seuraavat:

  1. Suoritettuja maksuja jo toimitettujen palvelujen osalta ei palauteta; ja
  2. Suoritettuja maksuja toimittamattomien palvelujen osalta palautetaan 100 % niiden osien osalta joista peruminen on tehty kaksi (2) viikkoa ennen osien toimittamista ja 90 % niiden osien osalta joista peruminen on tehty myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa.

 

Palveluilla (esim. koulutuksilla) tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Peruttaessa pääsyoikeuden tilaaminen tietokantaan tai vastaavaan tietojärjestelmään ovat seuraavat ehdot voimassa:

  1. Suoritettuja maksuja ei palauteta tilauksen piirissä olleiden ja jo alkaneiden kuukausien osalta; ja
  2. Suoritetut maksut palautetaan niiden kuukausien osalta jotka ovat tilauksen piirissä mutta jotka eivät ole alkaneet.

Pääsyoikeuden maksun palautuksen määrä lasketaan: maksetun maksun kokonaismäärä jaettuna tilauksen kokonaiskestolla kokonaisina kuukausina ja tämän jälkeen kerrottuna niiden kuukausien osalta jotka ovat tilauksen piirissä ja jotka eivät ole alkaneet (maksettu maksu / tilatun tilauksen kokonaiskesto x alkamattomat kuukaudet tilauksen kokonaiskeston ajalta).

 

Takuu digitaalisten alustojen pääsypalvelujen osalta

Mikäli asiakas on tilannut ja maksanut pääsystä Tiimiakatemia Globalin tietotekniseen tietokantaan tai vastaavaan alustaan ja tämä pääsy on estynyt Tiimiakatemia Globalista johtuvista syistä yli kaksi (2) päivää, voi asiakas perua kyseenomaisen tilauksensa ja saada Tiimiakatemia Globalilta maksun palautuksena kaikki pääsypalvelua koskevat palvelumaksut niin sen kuukauden osalta jolloin pääsyn estyminen tapahtui sekä niiden kuukausien osalta jotka eivät ole alkaneet ja jotka ovat tilatun palvelun piirissä.

 

Reklamaatiot fyysisten tuotteiden osalta

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Tiimiakatemia Global pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen teija.valinoro@partus.fi tai kirjeenä osoitteeseen: Tiimiakatemia Global, Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä.

 

Erimielisyydet kuluttaja-asiakkaan osalta

Kuluttaja-asiakkaalla (yksityisasiakkaalla) on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Tiimiakatemia Globalia vastaan joko Tiimiakatemia Globalin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tiimiakatemia Globalin kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

 

Erimielisyydet yritysasiakkaan osalta

Tiimiakatemia Globalin ja palvelun tai tuotteen tilanneen yritysasiakkaan väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisellä neuvottelulla. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Keski-Suomen käräjäoikeudessa, Jyväskylässä.

 

Käytettävä lainsäädäntö

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Tiimiakatemia Globalin välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen lakia.

 

Vahingonkorvaukset

Tiimiakatemia Global ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Tiimiakatemia Globalin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tiimiakatemia Global on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

 

Muut ehdot

Tiimiakatemia Global ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Tiimiakatemia Global ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Tiimiakatemia Globalilla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli yksi Tiimiakatemian kanssa tehty tarjouksen tai sopimuksen ehto on ristiriitainen toisen Tiimiakatemia Globalin kanssa tehdyn tarjouksen tai sopimuksen ehdon kanssa, on sen erillisen tarjouksen tai sopimuksen ehto, joka on kirjattu muualle kuin tähän dokumenttiin voimassa oleva ja tässä oleva ehto ei ole voimassa oleva. Ehtojen ristiriitaisuudet eivät vaikuta näiden tarjouksien ja sopimusten muihin ehtoihin tai niiden purkautumiseen tai voimassa olon päättymiseen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Tiimiakatemia Globalin sopimusehdot.

 

Tiimiakatemia Global (Partus Oy)

Piippukatu 3

40100 Jyväskylä

Suomi

Y-tunnus: 1569781-6

www.tiimiakatemia.com