Tiimiakatemia junior

Tiimiakatemia® Juniori

Trainee -ohjelma Tiimiakatemioiden tiimiyrittäjille

Tiimiakatemia® Juniori on Tiimiakatemioiden 2.- 4. vuoden tiimiyrittäjille suunnattu trainee -ohjelma. Sen tavoitteena on vahvistaa tiimiyrittäjän tiimivalmennus- ja johtamistaitoja. Ohjelma antaa potkua oman tiimiyrityksen pyörittämiseen ja tiimikavereiden johtamiseen projekteissa.

Juniori on noin puolen vuoden pituinen ja se sisältää kolme kahden päivän valmennussettiä sekä orientaatiopäivän.

Ohjelma mahdollistaa sertifioitumisen Tiimiakatemia® Junior Team Coach sertifikaattiin.

Kenelle Juniori sopii?

Tiimiakatemia® Juniori sopii kaikille 2.-4. vuoden Tiimiakatemioiden tiimiyrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille, joilla on vaativa tiimivalmennus- tai johtamistehtävä sekä hinkua ja halua olla yrittäjä. Tärkeää on, että kullakin osallistujalla on ohjelman aikana ratkaistava iso haaste.

Juniori antaa perusymmärryksen Tiimiakatemian tavasta valmentaa. Tästä syystä se sopii erityisen hyvin niille tiimiyrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille, jotka haluavat tulevaisuudessa toimia yrittäjinä, tiimipelaajina ja tiimivalmentajina esimerkiksi omassa yrityksessään, yksityisinä koulutusyrittäjinä tai valmentavina johtajina tiimiorganisoiduissa organisaatioissa.

Osallistumisvaatimukset ohjelmaan ovat:

 • Olet 2.-4. vuoden tiimiyrittäjä tai opiskelija, joka on kiinnostunut yrittäjyydestä ja tiimityöskentelystä.
 • Sinulla on jokin merkittävä tiimivalmennus- tai johtamishaaste, jonka haluat ratkaista ohjelman aikana. Tällaiseksi haasteeksi istuu hyvin esimerkiksi tiimiyrityksesi toimitusjohtajuus, tiimivalmennuksen vetäminen tai jokin himskatin iso projekti, jossa sinulla on alaisia. Myös pienemmät projektit ovat mitä mainioimpia: esimerkiksi oman ”kuningasidean” kehittäiminen tai vaikkapa tapahtuman järjestäminen ovat erinomaisia haasteita.
 • Pystyt 101 % varmuudella osallistumaan ohjelman kaikkiin valmennuspäiviin, sillä päivät eivät ole korvattavissa missään muotoa.
 • Tiimiyritykseltäsi – tai sinulta itseltäsi – löytyy sen verran paksuutta lompakosta, että pystyt maksamaan ohjelman hinnan. Toki voit hankkia rahoitusta ulkopuoleltakin, esimerkiksi korkeakoulusi tai oppilaitoksesi tukemana. Rahoituksen saamiseen on monia keinoja!
 • Sinulla on sydämen paloa ja kiinnostusta tiimivalmentajan hommaan sekä valmentavaan johtamiseen.

Juniorin ydinideat

Juniori -ohjelman megatason tarkoitus on toimia starttina koko elämänpituiseen matkaan tiimivalmentamisen maailmassa. Se tähtää uuden tiimivalmentaja- ja tiimijohtajasukupolven kasvattamiseen.

Juniori perustuu Tiimiakatemian menetelmien kehittäjä Johannes Partasen kehittämäänTiimimestari -ohjelmaan. Ohjelmasta poimittu parhaat palat ja niitä on kehitetty eteenpäin palvelemaan Juniorit -ohjelmaa.

Ohjelmassa harjoitellaan tiimivalmentamisen ja tiimin johtamisen perusteita. Töitä tehdään niin keskustellen muiden kanssa kuin tehden kontaktipäivien välissä innostavia projekteja.

Valmennuspäivien aikana kukin osallistuja saa olla “lilla tränare”, eli tiimivalmentaja, joka valmentaa omaa ryhmäänsä. Jokaista lilla tärnarea sparrataan päivien aikana ja jokainen saa palautetta omasta tiimivalmennustyöstään.

Teoriaa sovelletaan käytäntöön ja päinvastoin. Ohjelmassa on vahva lukuohjelma ja se sisältää myös valmennuskertojen välissä tehtäviä välitehtäviä.

Tyylillisesti Juniori on rento, hauska ja keskusteleva. Haasteet ja tekeminen otetaan tosissaan mutta tylsiä kalvosulkeisia on turha pelätä.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JA INFO

Diplomi ja sertifiointi

Ohjelman suorittaneille myönnetään Partus Oy:n vahvistama suoritustodistus. Ohjelman suorittaneilla on mahdollisuus sertifioitua Tiimiakatemia® Junior Team Coach -sertfikaattiin.

Opintopisteet

Tiimiakatemia® Juniori –ohjelman järjestäjät eivät myönnä ohjelmasta opintopisteitä.

Ohjelma on sangen mahdollista littää osaksi korkeakoulun opetussuunnitelmaa esimerkiksi valinnaisiksi opinnoiksi. Kukin korkeakoulu tekee päätöksen ohjelman suoritusvaatimuksista ja opintopistemääristä erikseen.

Suosituksemme korkeakouluille on, että Juniorit laskettaisiin viiden (5) opintopisteen (ECTS credits) suoritukseksi. Toimitamme korkeakoululle pyynnöstä ohjelman valmiin opintojaksokuvauksen oppimistavoite-, opetusmenetelmä-, työkuorma- ja sisältökuvauksineen, jotta se voidaan istuttaa viralliseen opetussuunnitelmaan.

Ohjelman vetäjät

Ohjelman vetäjinä toimivat Tiimiakatemioiden 3. ja 4. vuoden tiimiyrittäjät. Heillä on tuore tieto ja tuntuma Tiimiakatemiasta. Jokainen vetäjä on sertifioitu Tiimiakatemia® Junior Team Coach.

HINTA JA KUSTANNUKSET

Tiimiakatemia® Juniori -ohjelman hinta määräytyy tilannekohtaisesti. Hintaan vaikuttaa muun muassa ohjelman laajuus, ryhmäkoko ja valmennuspaikat. Hinta (sis. matka- ja majoituskulut) on liikkuu 700 – 1500 € per osallistuja -haarukassa (2013).

Haku ohjelmaan

Hae mukaan seuraavaan ohjelmaan! Toimita meille seuraavat dokumentit yhdessä nipussa ennen viimeistä hakupäivää:

 • Yhteystietosi.
 • Kuvauksen tavoitteistasi ohjelman osalta (Tiimiakatemialaiset voivat käyttää esim. ”oppimissopimusta”)
 • Essee siitä, miksi haluat mukaan ja mikä tiimivalmentamisessa sinua innostaa (motivaatiokirje).

Tsekkaamme kaikki sisään tulleet haut noin viikko sen jälkeen kun viimeinen hakupäivä on mennyt ohitse. Ilmoitamme kaikille haut tehneille sähköpostitse valinnoista.

Juniorin rakenne

Tiimiakatemia® Juniori -ohjelman kesto on kuusi kuukautta ja se muodostuu orientaatiopäivästä, kolmesta kahden päivän moduulista sekä käytännön harjoittelusta.

Orientaatiopäivä (1pv)

 • Tutustuminen ja muiden osallistujien haasteiden ymmärtäminen
 • Ohjelman ideaan ja rakenteeseen tutustuminen
 • Kaverijohtamisen perusteet
 • Vahvan lukuohjelman käynnistäminen

Lisäksi ennen seuraavaa kertaa: välitehtävät, käytännön harjoittelu ja lukuohjelma.

Moduuli 1: Tiimioppiminen ja tiimikulttuuri (2 pv)

 • Tiimissä oppiminen
 • Tiimin kehittyminen
 • Tiimikulttuuri ja tiimiläisten roolit
 • Yhteisen suoritushaasteen kirkastaminen

Lisäksi ennen seuraavaa kertaa: välitehtävät, käytännön harjoittelu ja lukuohjelma.

Moduuli 2: Valmentava johtajuus (2 pv)

 • Valmentaja johtajan roolissa
 • Kaverijohtaminen
 • Kaverijohtamisen perusteet
 • Sparraaminen, motivointi, hengen luominen
 • Ideoinnista toteutukseen

Lisäksi ennen seuraavaa kertaa: välitehtävät, käytännön harjoittelu ja lukuohjelma.

Moduuli 3 Tiimivalmentajan tehtävät, kehittyminen ja työskentely (2 pv)

 • Tiimivalmentajan periaatteet, tehtävät ja keskeiset työkalut
 • Tiimivalmentajana kasvaminen ja tiimivalmentajuuden filosofia
 • Tiimivalmentajan työn erityispiirteet
 • Junior tiimivalmentajan karakträärin luominen