Valokeilassa rehtori Taina Eweiss

 

Kuka olet ja missä olet töissä?

Olen Taina Eweiss ja työskentelen Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston rehtorina. Ahlmanin uusi visio on luovuuden, rohkeuden, taidon ja yrittäjyyden osaamispuisto 2022. Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillista koulutusta merkittävästi haastaen koko oppilaitoksen henkilöstön kuin opiskelijatkin uuden oppimiseen, kasvuun ja kehittymiseen. Ahlmanilla tätä muutosta tukee pedagoginen mallimme, Oppimisen kulmakivet: Opin oppimaan – Opin Tekemällä – Treenaan – Hankin tietoa. Mallia antaa opettajille yhteiset suuntaviivat pedagogisen muutoksen tekemiseen, edistää opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymistä ja vastuunottamista omista opinnoista sekä mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja osaamisperusteisuuden toteutumisen.

TAina_Opintokuvitukset_1_OPPIMISEN_KULTAKIVET

Millaista tiimivalmennustyötä teet?

Ahlmanilla toimii opiskelija-, opettaja-, henkilöstö- ja esimiestiimejä. Oppilaitoksen toimintakulttuurin, johtamisen ja opettajuuden todellinen muutos ajattelun- ja toiminnan tasolla vaatii meiltä kaikilta pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä, todelliset ja konkreettiset muutokset eivät tapahdu yhden-kahden lukuvuoden aikana. Strategian mukaisesti Ahlmanilla kehitetään valmentavan johtajuuden ja pedagogiikan toimintakäytänteitä muun muassa lisäämällä henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuutta, vahvistamalla tiimien toimintaa sekä luomalla mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen.

Olemme luomassa käytänteitä, jossa jokainen tiimi kokoontuu säännöllisesti dialogiin jakamaan ja reflektoimaan oppejaan ja kokemuksiaan sekä asettamiaan tavoitteita strategiamme suuntaviivojen mukaisesti. Dialogia lisää yhteistä ymmärtämystä, sen myötä opitaan myös toisista, itsestä sekä käsiteltävistä asioista. Oppimisen kulmakivet mallia voidaan hyödyntää myös henkilöstö- ja muutosjohtamisessa. Organisaation/oppilaitoksen kulttuurin muutoksen, oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä on, että jokainen meistä yhdessä tiimiemme kanssa lähtee oppimisen tielle. Oleellista on johdon merkitys oppimisen suunnannäyttäjänä.

 

Mitä tiimivalmentaminen antaa sinulle ammatillisesti?

Tiimioppimisen menetelmät ovat antaneet minulle uutta puhtia ja työkaluja strategiseen henkilöstö-, pedagogiseen- ja muutosjohtamiseen. Tiimissä tapahtuva oppiminen on yksi kulttuurin muutoksen kulmakivistä. Hyvin toimivat tiimit ovat rehellisiä, avoimia ja epäonnistumiselle annetaan myös mahdollisuus. Avoin toiminta lisää tiimin luottamusta, luottamus kehittyy tiimin sisäisen toiminnan tuloksena. Niin henkilöstö- kuin opiskelijatiimeissäkin opitaan yhdessä; Olennaista on tiedon jakaminen ja yhdessä tekeminen. Onnistuessaan tiimivalmentaminen edistää opiskelijoiden ja henkilöstön sisäistä motivaatiota, jolloin voidaan saavuttamaan parempia toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia sekä kokea suurempaa työniloa.

Taina Eweiss

Rehtori, Team Coach

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto, Tampere / Oriveden opisto