Toimitusjohtaja Jani Konsi: Valmentava johtaja ruokkii nälkää

 

Toimitusjohtaja Jani Konsi on kulkenut päämäärätietoisesti kohti tavoitettaan olla huipputiimin valmentaja. Matkan varrella kuuden vuoden aikana tutuiksi tulivat Tiimimestari-, Sammontakoja- ja Ihmevalmentaja- valmennusohjelmat. Matkan kruunasi Tiimiakatemia MBA -ohjelman suorittaminen, joka oli tähtäimessä alusta asti. Oppimismatka synnytti nälkää ruokkivan ja läsnäolevan johtajan.

”Voin vain todeta että wau, kuinka antoisaa, mukavaa ja yrittäjälle sopivaa tämä on. Keskustelut ja ryhmätyöt muiden johtajien ja yrittäjien ja erityisesti muilta aloilta tulevien kanssa ovat todella hedelmällisiä”, Jani hehkuttaa valmennuksia.

Jo heti alusta alkaen Jani koki olevansa oikeassa paikassa ja sanoma ”Luota prosessiin” kolahti. Johtamisen teema syvensi tätä tunnetta ja antoi selkeän suunnan oman johtamisen kehittämiselle. Päämäärä, huipputiimin valmentaja, alkoi kirkastua.

Matkan aikana Jani inspiroitui erityisesti kirjoista ja suorastaan hukuttautui niihin. Lukeminen, valmennusten lähijaksot, ryhmäytyminen ja tiimityöskentely antoivat tietoutta, voimaa, ymmärrystä ja verkostoja omaan johtamistyöhön. ”Tiimiakatemia malli ja tapa pitää positiivisuuden virran vahvana suonissani ja jaksamisen tapissa”, Jani kiteyttää.

 

Läsnä ihmisten edessä

Valmennusohjelmien myötä käytännön työkaluja arjen työhön tuli runsaasti. Jani koki saaneensa paljon oivalluksia tiimin rakentamisesta ja esimerkiksi tiimin dynamiikasta. Yhtenä tärkeimpänä oivalluksena ja toimintatapana on kuitenkin dialogi. Dialogia ja luottamuksen rakentamista Jani pitää toiminnan peruskalliona: ”Ilman molemminpuolista luottamusta ei voi olla tuloksekasta dialogia. Ilman dialogia ei ole mitään.”

Matkan varrella Jani on pohtinut paljonkin luottamuksen syntymistä ja toteaa että se, mihin voi vaikuttaa, on oma toiminta. Esille tulee myös termi ”nakujohtaja” joka tarkoittaa rehellisesti omana itsenään olemista. Ei ole johtajan roolia, on vain ihminen tunteineen ja ajatuksineen. Ei ole kaikkitietävää johtajaa, on vain ihminen, joka voi kysyä ja oppia muilta. ”Nakuna johtaminen vaatii älyttömästi, joskin se myös antaa takaisin eniten”, Jani kuvailee.

 

Tarvitaan nälkää!

Janin oma johtamistyyli on vuosien saatossa muuttunut vastuun antamiseksi ja luottamuksen jakamiseksi, tiimiyrittäjyyden nälän ylläpitäjäksi. Jani kuvailee, että tiimiyrittäjän nälkää tarvitaan syttymiseen, jaksamiseen, uuden luomiseen, olemassa olevan ylläpitämiseen, yhteiseen hiileen puhaltamiseen, työhyvinvointiin ja omaan jaksamiseen. Valmentava johtaja ruokkii tätä nälkää Janin sanoin ”kuiskauksilla”. Valmentaja ei johdattele vaan mahdollistaa.

Janin kuiskauksia ovat

  • tietoisuus (mittarit)
  • merkityksen vahvistaminen
  • vastuun antaminen
  • luottaminen
  • puuttumattomuus
  • palautteen antaminen
  • kysyminen
  • resursseista huolehtiminen

Janin toimitusjohtajakaudella yritys on kasvanut merkittävästi ja hän kokee valmentavan johtajuuden olevan merkittävä tekijä esimerkiksi työhyvinvoinnin hyvällä tasolla pysymiseen. Kasvun myötä tiimeihin on tullut uusia kasvoja ja työntekijöitä on myös vaihtunut. Janin ohjenuorana on: ”Kun yksi ihminen tiimissä muuttuu = tiimi on uusi”. Kuinka helposti tämä unohtuu, ajatellaan, että tiimi jatkaa matkaa siitä, mihin se jäi. Vaikka todellisuudessa koko tiimin dynamiikka on muuttunut – siinä on uusi jäsen, jolla on eri ajatuksia, eri osaamista, eri temperamentti kuin edeltäjällään. Tiimi täytyy perustaa uudelleen. Luottamus tiimin jäsenten välillä pitää rakentaa uudelleen jotta dialogi toimii ja luovuus mahdollistuu. Koska ilman luottamusta ei ole dialogia. Silloin ei ole mitään.

Läsnäolevana, nälkää ruokkien, positiivisen virran pyörteissä jatkuu Janin oppimismatka kohti huipputiimin valmentajaa ja mikäs on matkaa tehdessä, kun on hyvät eväät repussa ja rohkeutta niitä käyttää.

”Muista pysähtyä valmentajana kovin usein tarkastelemaan sitä, mikä on hyvin.”

 

 

M&V Software on räätälöityjen, netissä toimivien ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta tekevä yritys. Toimipisteitä on eripuolilla Suomea ja myös Ruotsissa. Jani on toiminut yrityksen toimitusjohtajana kahdeksan vuotta. Hän valmistui Tiimiakatemia MBA-ohjelmasta 2017.

Haluatko ottaa uutta loikkaa omalla kasvu-urallasi?  Tutustu Tiimimestari -valmennusohjelmaan.

 

Teksti Teija Välinoro, lainaukset Jani Konsi, MBA päättötyö.

Kuva Samuli Ahtiainen Photography