Tiimiyrittäjän elämää: ”Tiimioppiminen ei ole vain asioista oppimista vaan ihmisistä oppimista.”

 

Olemme blogissamme tuoneet paljon esille tiimivalmentajien ääntä, vaan entäpä he tärkeimmät eli valmennettavat tiimioppijat ja tiimiyrittäjät?

Tiimiyrittäjät Jyväskylän Tiimiakatemialta, Joensuun Y-akatemialta ja Tampereen Proakatemialta kertovat kokemuksiaan tiimiyrittäjyydestä ja tiimioppimisesta.

 

Y-akatemialla rakennetaan uutta tiimioppivaa kulttuuria yhdessä tiimiyrittäjien kanssa

Essi Savolainen on toiminut nyt reilun vuoden tiimiyrittäjänä Y-akatemialla Osuuskunta Bisionissa. Tiimi on reilu vuosi sitten aloittaneen Y-akatemian ensimmäinen ja toimi ensin vuodenpäivät ainoana tiiminä, kunnes nyt vuodenvaihteessa talossa on aloittanut uusia tiimejä. Bision on monialainen ja sen 10 jäsentä tulevat matkailu-ja liiketalousalalta. Monialaisuus on suuri vahvuus ja antaa paljon osaamispääomaa tiimiin. Y-akatemiassa tiimiläisillä on takanaan 1,5 vuoden perusopinnot, jonka jälkeen he voivat lähteä tiimiyrittäjiksi.

Bisionin treenitunnelmaa

”Itselle tämä on ollut sopiva oppimismuoto ja olen saanut paljon enemmän irti kuin perinteisestä. Toki on ollut monia haasteitakin kuten se, että olemme ensimmäinen tiimi – ei ole valmista mallia tai ketään vanhempaa tiimiläistä keneltä kysyä neuvoa että mikä olisi niin sanotusti oikea tapa vaan kaikki pitää luoda itse”, Essi kertoo kokemuksistaan ensimmäisen vuoden jälkeen. ”Olen odottanut kovasti sitä, että uudet pinkut tulevat taloon ja pääsemme luomaan Y-akatemian kulttuuria paremmin”, hän jatkaa.

Bisionissa tehdään pääasiassa projekteja pienemmissä projektitiimeissä, toki tiimi pitää myös esimerkiksi yhteisiä myyntipäiviä. Paljon on ollut myynti- ja markkinointiprojekteja mutta isoin projekti Essille on ollut viime keväänä ostetun smoothiebar-kahvilan pyörittäminen. Ajatus lähti mietinnästä, että mitäs kesällä oikein tehtäisiin. No, syntyihän siitä kesäprojekti kun viisi tiimiläistä osti kesäkahvila Rennon (https://www.facebook.com/kahvilarento/). Essi kuvailee ensimmäistä kesää todella onnistuneeksi kun säätkin suosivat.

”Projektien tekeminen on opettanut ennen kaikkea tiimityötaitoja, epämukavuusalueelle heittäytymistä ja itsensä haastamista. Vähän väliä tulee tilanteita joissa joutuu ylittämään itsensä mikä tuo rohkeutta ja uskoa omaan itseen ja omaan tekemiseen. Jos istuisi vain koulunpenkillä, tekisi ehkä helpommin vain asioita jotka olisi itselle helppoja ja mukavia.”

Y-akatemian henkeä Essi kuvailee hyväksi ja kannustavaksi, ja kisailua on niin tiimiläisten kesken kuin valkkujenkin kanssa, kuten kevääseen asti kestävä painonpudotushaaste. Tähän liittyen valmentajat kuulemma kantavat herkkuja tiimin toimistolle, mikä lie tausta-ajatus heillä mielessään….

Essi toivoo että tiimi vielä tekisi jonkin projektin, jossa he olisivat enemmän koko tiiminä mukana jotta tiimiytyminen syvenisi. Tämän kevään aikana on edessä myös opinnäytetyön aloitus ja kahvilan liiketoiminnan kehittäminen. Opintojen päätteeksi tiimillä on edessä huippuleiri, joka tarkoittaa paria viikkoa Espanjassa haastaen itseä ja tiimiä kansainvälisessä ympäristössä projekteja tehden.

 

Proakatemialla tehdään isolla sydämellä

Johanna Sauvula ja Ville Parkkila ovat tiimiyrittäjiä Proakatemialta. Johanna on mukana Eventa Creative tiimissä, joka on ollut toiminnassa jo viisi vuotta – mukaan on otettu aina uusia tiimiyrittäjiä kun vanhempia on valmistunut. Tosin nyt Johannan vuosikurssi tulee olemaan tiimin viimeiset uudet jäsenet. Johanna on toiminut tiimiyrittäjänä reilun vuoden, samoin kuin Ville, jonka tiimi Hurma Projektit on perustettu reilu vuosi sitten. Molemmat tiimiyrittäjät ovat tehneet monipuolisesti erilaisia projekteja. Johannalle isoin projekti tähän mennessä on ollut Kesäkahvila Tönön pyörittäminen, joka on kokonaisvaltaisuudessaan opettanut paljon.

Villellä yksi tämän hetken kuumimmista projekteista on Sport and Business -tapahtuman järjestäminen, jossa on saanut haastaa niin omia myynti- kuin projektinjohtamistaitojakin. ”Parasta on ollut jutella bisneselämän osaajien kanssa kun olemme haastatelleet tapahtuman puhujia. Ja kun rohkeasti kysyy, niin kyllä auttajia ja neuvojia löytyy, kokeneemmat konkarit auttavat mielellään. Tämä on yksi iso oppi”, Ville kuvailee.

Kahvila Tönön jäätelökesä, Johanna Sauvula

Tiimissä työskentelyä ja tiimiyrityksen pyörittämistä kumpikin kuvailevat sekä haastavaksi että palkitsevaksi.
”Itse saa ja joutuu tekemään kaiken eikä kaikkeen kuitenkaan voi itse vaikuttaa eikä yksin päättää. kaikki sateenkaaren värit ovat kyllä näkyvissä ja välillä mennään tekemisen hurmiossa ja välillä ihan jotain muuta”, Johanna kuvailee. ”Joskus tuntuu että tiimissä asiat etenevät hitaammin mutta joskus taas huomattavasti nopeammin, kuin jos tekisi yksin. Eikä yksin olisi ikinä sellaisiin lopputuloksiin projekteissa päässyt”, Ville lisää.

Ville ja Johanna puhuvat paljon siitä, kuinka nyt on todella joutunut opettelemaan yhdessä tekemistä ja olemista erilaisten persoonien kanssa. On eroja viestintätyyleissä, tavoissa tehdä ja reagoida, käsitellä asioita, ja myös tiimien ikähaitari tuo esille eroavaisuuksia.  Jokainen yksilö vaikuttaa suuresti koko tiimiin ja sen ilmapiiriin. Jokainen on isolla sydämellä mukana, joten yhteentörmäyksiä välillä tulee. Vaikka asiat ovat joskus vaikeita, on kuitenkin palkitsevaa kun ongelmatilanteita kohdataan ja selvitetään. Joustavuutta ja kykyä tehdä kompromisseja tarvitaan kaikilta. Jokainen on joutunut antamaan jossain asiassa periksi, mutta vastaavasti saanut toisessa kohtaa takaisin. ”Nyt tiedän, mitä sitoutumisella tiimiin oikeasti tarkoitetaan, eikä se ole vain sitä että on fyysisesti paikalla toimistolla vaan hyvin paljon kaikkea muutakin”, Ville toteaa.

”Tiimioppiminen on kasvamista ja kehittymistä yhdessä. Toiset opettavat toisia, ja dialogissa saadaan oivalluksia muilta. Esimerkiksi oma mielipide jostain asiasta voikin muuttua ja oppii uuden näkökulman. Parasta on kun toiset kannustaa ja erilaiset persoonat ja heidän vahvuutensa vievät hommaa eteenpäin kun joukossa on innostujia ja loppuunviejiä”, Ville kuvailee tiimioppimista.

”Tämä on antoisaa mutta on harhaluulo että tiimioppiminen olisi aina kivaa ja helppoa. Se on vaativaa, kuin valtavan kokoinen peili josta katsoo itseään ja kohtaa itsensä ja ajatusmallinsa. Myös odotukset voivat poiketa toisistaan, esimerkiksi tiimissä odotetaan kaikkien puhaltavan yhteen hiileen ja pettymyksiä tulee kun ei sitoutuminen kaikilla olekaan yhtä vahvaa. Samalla tiimi on kuitenkin tärkeä tuki ja turva, joka antaa rohkeutta tehdä uusia juttuja”, Johanna jatkaa.

Kahvila Tönön tiimi juhlistaa onnistunutta avajaispäivää – hyllyt saatiin myytyä tyhjiksi vaikka ajateltiin tuotteiden riittävän useammaksi päiväksi

”Tiimi on oman oppimisen peili ja vertaisilta saatu palaute on todella tärkeää ja kehittävää!” Ville lisää. Ville ja Johanna ovat molemmat sitä mieltä, että isoin ja tärkein oppi ei niinkään ole substanssiosaaminen vaan tiimityö- ja ihmissuhdetaidot, joita tiimiyrittäjyys ja tiimioppiminen kehittävät.

Proakatemiaa he kuvailevat leppoisaksi, kehittymisenhaluiseksi ja uniikiksi yhteisöksi, jossa apua löytyy aina. Yhteisöllisyys on vahvasti läsnä arjessa ja esimerkiksi kuulumisten vaihto toisten tiimien kanssa auttaa ymmärtämään omaa tiimiä ja sen kehitysvaiheita joita toiset ovat myös kokeneet. Keväisin ja syksyisin on akatemiapäivät, joissa tehdään hommia sekatiimeissä esimerkiksi työpajoissa. Lisäksi kuukausittain kokoonnutaan koko yhteisön voimin Projektoriin käymään läpi mitä projekteja tiimeissä on meneillään. Myös alumnit ovat osa arkea, heitä moikataan kadulla ja vaihdetaan kuulumisia, ja alumniverkostosta on suuri hyöty nykyisille tiimiyrittäjille.

Johannalle nyt keväällä ajankohtaista on muun muassa Kahvila Tönön kehittäminen ja periyttäminen eteenpäin. Oma urapolku on kovasti mietinnässä ja esimerkiksi omien johtamistaitojen kehittäminen innostaa sekä palvelumuotoiluun liittyvät projektit. Ville on kiinnostunut kovasti erilaisista tapahtumaprojekteista ja on mukana myös tiimin johtotehtävissä.  Joten tekemistä ja opittavaa riittää molemmilla jatkossakin.

 

Jyväskylän Tiimiakatemialta maailmanympärysmatkalle

Ville Vuolle valmistui juuri joulukuussa 2018 Jyväskylän Tiimiakatemialta. Osuuskunta Globaattorin jäljellä olevat seitsemän jäsentä ovat olleet alkuvuoden maailmanympärysmatkalla. Se alkoi yhteisellä viikolla Thaimaassa josta kukin on jatkanut matkaa vähän erilaisin suunnitelmin.

”Aluksi ei ollut niin selkeää mitä halusin tehdä, tein esimerkiksi paljon ruokaan liittyviä projekteja mutta ei se sitten ollutkaan oma intohimo”, Ville kuvailee alkua tiimiyrittäjänä. ”Sitten alkoi kiinnostaa kansainvälinen puoli. Aloitin 2017 Learning Expedition managerina ja olen ollut muun muassa mukana valmentamassa ulkomailta tulevia vieraita Tiimiakatemia-menetelmään.”

Tiimioppimista ja tiimiyrityksen pyörittämistä Ville kuvailee vaikeaksi ja palkitsevaksi. Vastuuta joutuu kantamaan myös muista ja esimerkiksi toisten tekemistä virheistä voi joutua tilivelvolliseksi. ”Kuitenkaan läheskään kaikkia juttuja ei olisi tullut tehtyä ilman tiimiä – vertaistuki ja positiivinen paine ovat puskeneet omalle epämukavuusalueille, ” Ville toteaa.  Sitä mukaa oma rohkeus on kasvanut.

Nyt tiimin jäsenet ovat lähtemässä kukin omaan suuntaansa ja taaksepäin katsoessa tunnistaa tiimin erilaiset vaiheet. Valetiimivaiheesta irti pääseminen vaati ”nykäisyn”, kriisivaiheet on eletty ja tiimi hioutunut yhteen. ”Nykäisy” tarkoitti sitä, että jossain vaiheessa tiimi havahtui siihen, että tiimissä oli ydintiimi ja ulkokehä. Kaikki haluttiin ydintiimiin eikä haluttu päästää ihmisiä pakenemaan ulkokehälle pakoilemaan vastuuta. Tiimi vaatii sitoutumista ja osa on sen takia myös tippunut matkasta pois.

”Tiimioppiminen ei ole vain asioista oppimista vaan ihmisistä oppimista – itsestään ja muista”,

Ville kiteyttää ajatuksensa tiimioppimisesta. ”Se on yhdessä toimimista sekä johtamista ja johdettavana olemista.” Villen mielestä on todella hyvä kun pääsee tekemään johtamistehtäviä projekteissa, tiimissä ja koko Tiimiakatemialla. Johtamistaitoja kun ei opi kuin tekemällä. Myös johdettavana olemista pitää harjoitella.

Tiimiyrityksen pyörittäminen ja projektien tekeminen on opettanut Villelle esimerkiksi luopumista täydellisyyden tavoittelusta. Asioita harvoin voi määritellä etukäteen vaan suunnitelmista huolimatta asiat sujuvat painollaan.

”Ei tämä ole opinahjo vaan yhteisö”, Ville kuvailee Tiimiakatemiaa. Eri tiimien erilaiset toimintatavat ja kulttuurit ovat rikkaus jotka luovat yhteisön. Henki on kannustava ja myös vaativa, rimaa nostetaan koko yhteisönä ylemmäs. Myös Jyväskylässä on yhteisiä koko talon tapahtumia sekä kuukausittain yhteinen Vahvari, jossa tiimit vaihtavat kuulumisiaan.

Nyt kun opinnot Tiimiakatemialla ovat takanapäin, Villellä on maailmanympärysmatkan jälkeen edessä työpaikan haku. Valmentaminen, konsultointi ja oppiminen ovat teemoja jotka sytyttävät ja toivon mukaan tuleva työ löytyy niiden parista.

 

Teksti Teija Välinoro

Kuvat Essi Savolainen, Johanna Sauvula