Underground 8.4.2020

Kuusela: Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö

  Organisaatiodramaturgia tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Se antaa keinoja tunnistaa, millaisista esityksistä on kyse, miten niiden käsikirjoitus rakentuu, ketkä niitä ohjaavat ja miten kukin toimii roolissaan. Voimme siis oppia organisaatioiden toiminnasta ja johtamisesta paljon tarkastelemalla niitä draaman ja dramaturgian käsitteiden kautta. Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä […] Lue artikkeli

Underground

Aaltonen, Ahonen & Sahimaa: Johda merkitystä

  Ihminen on merkitystä etsivä olento. Ihmiset kaipaavat työhönsä merkityksen kokemusta kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun hahmotamme työmme merkityksen, meitä on vaikea pysäyttää. Mutta jos tällaista kokemusta ei ole, innostus alkaa hiljalleen hiipua ja menetämme työmme mielekkyyden. Siksi jokaisen johtajan ja esimiehen on kyettävä johtamaan merkitystä. Merkitystä etsivät niin yksilöt, tiimit, suuret organisaatiot kuin […] Lue artikkeli

Underground 23.3.2020

Åhman: Keskusteluälykkyys painetilanteissa

  Kun osaa hoitaa vaativat keskustelut, bisneskriittiset neuvottelut tai riskiä sisältävät konfliktit keskusteluälykkäästi, voi sen avulla pelastaa monia tilanteita. Keskusteluälykkyys paineisissa paineisissa vuorovaikutustilanteissa onkin kirjoittajan mukaan elämäsi tärkein taito. Johtamistyön kriittinen mittauspiste on onnistuminen vaativissa tilanteissa. Kirjoittaja haluaa nostaa tässä kirjassa esille erityisesti seuraavat asiat: 1) Keskusteluälykkyys on elämäsi tärkein taito 2) Painetilanne on mikä […] Lue artikkeli

Underground

Rubanovitsch: Modernin johtajan käsikirja

  Tämä teos käsittelee tiimityötä ja modernia johtamista ja on samalla ”Ruban” jo kymmenes menestysteos. Moderni johtaminen on kovaa työtä, ei palkintovirka. Moderni johtaja ihmettelee, mitä milleniaalit haluavat johtamiselta? Asiakkaan johtaminen nousee keskiöön. Aivan kuin kirjoittaja olisi nähnyt Rakettimallin. Moderni johtajuus on ilmiöiden johtamista. Se on myös tekoja, ei vain kauniita puheita. Johtaminen on ennen […] Lue artikkeli

Underground

Ratsula: Oikein toimimisen kulttuuri

  Luemme päivittäin lehdistä ja sosiaalisesta mediasta tarinoita skandaalin keskiöön joutuneista yrityksistä, joissa ei ole onnistuttu toimimaan eettisten arvojen ja yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Lähes jokaisen skandaalin taustalta löytyy eettisen yrityskulttuurin puute ja sen olemattomuus. Tässä kirjassa avataan lukuisten käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta, miten eettistä yrityskulttuuria luodaan – tai tuhotaan. Kulttuuri kertoo työntekijöille, asiakkaille ja […] Lue artikkeli

Underground

Mellanen & Mellanen: Hyvät, pahat ja milleniaalit – Miten meitä tulisi johtaa

  Vaikeasti johdettava, itsekeskeinen, laiska. Näin Suomen yritysjohdon eliitti kuvailee vuosina 1980-2000 syntyneitä milleniaaleja. Näitä teknologian vallankumoukseen, globalisaatioon ja nopeatempoiseen maailmaan kasvaneita tulokkaita on työvoimasta jo puolet. Mutta miten heitä oikein pitäisi johtaa? Kirja kertoo, minkälaista johtamista milleniaalit tarvitsevat, miten heitä valmennetaan kohti täyttä potentiaaliaan ja miten heidät sitoutetaan. Liiallisen vapauden tai mikrojohtamisen sijaan milleniaalit […] Lue artikkeli

Underground 20.3.2020

Maula & Maula: Design ja johtaminen

  Design-lähtöinen organisaatio on asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja ketterä – ja menestyy usein kilpailijoitaan paremmin. Tämä kirja osoittaa, miten organisaatiot ja niiden johto voivat hyödyntää designin periaatteita järjestelmällisesti ja vahvistaa design-osaamistaan. Kirja sisältää runsaasti tutkimustietoa, käytännön näkökulmia sekä tuotteita case-esimerkkejä erityisesti Piilaaksosta. Kirjassa johtaminen (leadership) ymmärretään yleisesti toimintana, jonka puitteissa pyritään saamaan aikaan tuloksia ihmisten avulla […] Lue artikkeli

Underground

Kuistiala: Johtajanaiset

  Kirja sisältää avoimia ja rehellisiä tarinoita urasta, valinnoista, pettymyksistä, raskaiden aikojen sietämisestä sekä uran ja perheen ristipaineista. Kuusi huippujohtajaa tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen työelämän kulissien taakse. Nokia Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen, hallitusammattilainen Leena Niemistö, Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki, Wolt Enterprisesin liiketoimintajohtaja Marianne Vikkula sekä Ruotsin Kansallismuseon pääjohtaja Susanna Petterson kertovat […] Lue artikkeli

Underground

Brown: Rohkaiseva johtaja – Dare to Lead

  Maailmankuulu häpeätutkija Brené Brown selvittää tässä New Yorkin bestsellerissä tutkimusten, tarinoiden ja esimerkkien kautta, miten rohkeampia ja välittävämpiä johtajia kasvatetaan sekä miten rohkeus nostetaan työkulttuurissa sille kuuluvaan arvoon. Rohkea johtajuus ei synny titteleistä, statuksesta tai vallasta. Johtaja on kuka tahansa, joka tunnistaa ihmisten vahvuudet ja tarttuu rohkeasti heidän potentiaalinsa kehittämiseen. Rohkaiseva johtaja ei väitä […] Lue artikkeli

Underground 17.3.2020

Lange & Järvinen: Pelko pois – Kohti rohkeaa johtamista

  Johtaja tuottaa arvoa ihmisten kautta ja heidän avullaan, mutta piilevä ja piilotettu pelko on kapula menestyksen rattaissa. Kun tämä tabu kohdataan osaavasti ja rohkeasti, uudenlaisen tulevaisuuden luominen voi alkaa. Kirja on käytännönläheinen ja rohkea teos johtajuuden kehittämisen tueksi. Kirja kannustaa tunnistamaan omat ja toisten pelkoajurit ja kasvamaan kohti rohkeaa ja tunnetaidokkaampaa itsensä ja muiden […] Lue artikkeli

1 2 3