Tiimioppimisen startti – ajatteluaikaa ja liikahduksia

 

Tiimioppimisen startti on sananmukaisesti perehdytys tiimioppimiseen ja alkusysäys menetelmän käyttämiseen ja tiimivalmentajuuteen. Kuopion perusopetuksessa starttien avulla on valmennettu opettajia ja rehtoreita jo yhdeksästä ala- ja yhtenäiskoulusta.

Päivi Rimpiläinen toimii Kuopion Martti Ahtisaaren koulussa laaja-alaisena erityisopettajana sekä hanketyöntekijänä kahdessa hankkeessa, jotka ovat käynnistyneet 2017 ja 2018. Päivillä on jo useamman vuoden ollut takaraivossa ajatus, että miten tiimioppimisen ajattelua saataisiin kouluihin lisää. Viimein näiden hankkeiden myötä mahdollistuivat Tiimioppimisen Startti-valmennukset kouluille.

”Kouluilla on selvästi liikahtanut näiden starttien myötä”, Päivi kuvailee tilannetta. ”Startti-valmennuksen aikana tiimeillä on ollut aikaa työskennellä yhdessä ja viedä hommaa eteenpäin – ja ennen kaikkea on ollut aikaa ajatella!”

Valmennuksen myötä opettajat ovat miettineet omaa opetustyötään ja sitä, mitä luokassa tapahtuu, mutta myös sitä, mitä opettajatiimeissä tapahtuu. Tiimioppiminen ei tarkoita pelkkää opetustyötä, vaan se on kokonaisvaltaista koko yhteisöä koskevaa ajattelua ja toimintamalleja.

”Viiden päivän valmennus on lyhyt, mutta merkittävä. Siitä käynnistyy ajatteluprosessi siitä, mikä merkitys kouluilla tiimeillä on ja mikä on niiden yhteinen haaste”, Päivi kertoo. Valmennusohjelmaan kuuluu oleellisesti että lähdetään heti tekemään käytännön kokeiluja lähipäivien välissä omassa työssä. Valmennuksen muiden osallistujien kanssa pääsee jakamaan saatuja oppeja ja ajatuksia, mikä on arvokasta oman tekemisen vahvistamiseksi.

 

Valmennuksen jälkeen tärkeintä on yhteisön tuki

Jotta käytänteiden kehittäminen jatkuu ja vaikuttavuutta syntyy myös valmennuksen jälkeen, on ratkaisevaa kehittää yhteisön tuen rakenteita. Siksi rehtorien mukanaolo valmennuksessa on merkittävää – syntyy oikeasti yhteistä ymmärrystä siitä mistä on kyse ja mihin ollaan menossa. Päivi kokee että koulujen tiimien vetäjät ovat avainasemassa ja heidän tukemisensa on oleellista. ”Kun saadaan mukaan ajattelu että on oppimistiimejä ja projektitiimejä, ja kun tähän saadaan se pedagogiikka luokassa mukaan, niin ollaan jo hyvässä suunnassa. Mutta tämän ajattelun kanssa pitää tehdä töitä!” Hän toteaa. Opettajien ja rehtorin muodostamat tiimit ovat tämän ajattelutyön parhaita mahdollistajia.

Startti-valmennuksessa mukana olevien koulujen opettajat ovat olleet mukana myös muissa koulutuksissa, joissa on ollut mahdollista jakaa ajatuksia käytänteistä. Lisäksi pidettiin oppimisen messut, jossa hankkeissa mukana olleet koulut esittelivät tekemiään käytännön kokeiluja ja sovellutuksia. Päivi piti päivää hyvin tärkeänä: ”Se oli kiva iltapäivä, hankkeessa mukana olleet ihmiset pääsivät jäsentelemään sitä, mitä oikeasti on tehty ja saatu aikaan. Huikeita juttujahan on tapahtunut!”

Tiimioppimisen menetelmien kehittely jatkuu Kuopiossa uuden alkavan hankkeen myötä ja toimintaa laajennetaan Pohjois-Savon kouluihin. Odotettavissa on siis lisää huikeita tekoja!

 

 

Teksti Teija Välinoro

Kuvat Teija Välinoro