Tiimioppiminen on toimintakulttuurin muutoksen liima

 

”Tiimioppiminen mahdollistaa opettajuuden ravistelun ja uudelleen määrittelyn – se on hyvä tapa oppia yhdessä ja rakentaa suuntaviivoja kohti tulevaa”, Seurakuntaopiston koulutusjohtaja Soili Lehtiniemi kuvaa syitä, miksi Seurakuntaopistolla on lähdetty vahvasti kehittämään tiimipedagogiikkaa.

”Työelämä on ja kehittyy yhä tiimimäisempään suuntaan – se on tätä päivää. Siksi meidän ammatillisen koulutuksen puolella tulee olla tässä ennemminkin vähän edellä eikä tulla perässä”, Seurakuntaopiston apulaisrehtori Esa Ukkola täydentää.  ”Yhdessä oppiminen ja yhdessä tekeminen on tärkeää, että selviydytään monista muutoksen virroista, ja onhan tiimioppiminen reformin tavoitteiden mukaista oppimista”, hän jatkaa.

Seurakuntaopistoon on integroitunut vuodesta 2014 lähtien useita koulutuksenjärjestäjiä ja tällä hetkellä toimintaa on kuudella kampuksella, 20 paikkakunnalla ja henkilöstöä on noin 200. Yhdistyminen, reformi ja muut ympäristön muutokset vaativat uudistumista. ”Olemme halunneet tietoisesti panostaa organisaatiokulttuurin kehittämiseen, jotta muutos mahdollistuu”, Ukkola toteaa.

Nyt takana on puolitoista vuotta kestänyt pedagogiikan kehittämisprojekti, jonka tuloksena on laadittu PedaInno-asiakirja. Se määrittele suuntaviivoja Seurakuntaopiston pedagogiikkaan seuraaville vuosille. Ukkola kiteyttää, mikä merkitys  tiimioppimisella on prosessissa:

”Tiimioppiminen on kulttuurimuutoksen liima – se yhdistää pedagogisen sisällön sekä tekemisen ja johtamisen toimintatavan.”

 

Muutos vaatii panostamista osaamiseen

Tiimioppiminen ja tiimimäinen toimintamalli eivät ole Seurakuntaopistossa uusi juttu. Se on näkynyt toiminnassa jo kauan ja nyt tätä osaamista on haluttu entisestään vahvistaa.

”Toiminnan ja osaamisen kehittämisen on kuljettava rinta rinnan”, koulutusjohtaja Lehtiniemi painottaa. Tämä tarkoittaa, että opettajien kouluttautuminen priorisoidaan korkealle ja huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa budjetissa.

Tiimioppimisen ja valmentavan opettajuuden taitojen vahvistaminen luo pohjan yhteisen tahtotilan aikaansaamiselle. Ei voi vaatia muutosta, jos tarvittavaa osaamista ei ole. ”Alussa pitää panostaa paljon, että tuloksia alkaa syntyä”, Lehtiniemi jatkaa.

Tiimioppimisen ja -valmentamisen valmennusohjelmien tavoitteena on tukea osaamista sekä tiimien autonomiaa ja opettajien pedagogista vapautta.  Yhteiset raamit on luotu ja jokainen voi toteuttaa niiden sisällä strategiaa omaan ympäristöön sopien.

”Kahta täsmälleen samaa tapaa toteuttaa ei voikaan olla. Olemme halunneet antaa tilaa ja aikaa, jotta jokainen voi soveltaa omalla tavallaan. Se on välttämätöntä, kun olemme niin iso kokonaisuus”, Ukkola ja Lehtiniemi toteavat.

 

Yhteistä kulttuurin kehittämistä valmennuksien avulla

Tiimioppimisen valmennuksissa on mukana Seurakuntaopiston eri alojen ja kampusten opettajia. ”Valmennukset antavat mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan, kun osallistuneet opettajat ovat eri kampuksilta. Siinä opitaan ja jaetaan todellisuutta”, Lehtiniemi kuvailee.

Myös johtajia on ollut mukana opettajien kanssa valmennuksissa, mikä on ollut arvokasta: ”Oli hyvä päätös olla itsekin mukana – liian vähän on niitä tilanteita, joissa kuulee opettajien näkemyksiä ilman välikäsiä”, Lehtiniemi miettii. Yhteisön dialogilla on merkitystä.

Ukkola ja Lehtiniemi ovat kokeneet, että tiimimäisen toiminnan esiin nostaminen ja sanoittaminen ovat vapauttaneet strukturoitua kulttuuria enemmän toiminnalle tilaa antavaksi. Ukkola kuvailee kuinka, tämä näkyy myös johdon tasolla: ”Teemme ja kehitämme enemmän yhdessä ja luovat toimintatavat ovat vahvistuneet.”

Valmennuksissa on haluttu voimistaa sitä mikä Seurakuntaopistolla on aina ollut vahvasti arvopohjassa ja toiminnan keskiössä: opiskelija. Lehtiniemi on huomannut, kuinka muutos näkyy jo opettajien puheessa: ”Jos ennen puheissa oli usein tunnit ja resurssit, nyt se on enemmän muuta.”

Kehitettävää toki vielä löytyy, ja vielä vahvemmin tarvitaan johdolta ja yhteisöltä rohkaisua ja rohkeutta tehdä enemmän kokeiluja. Opettajuuden uudistuminen, menetelmäosaaminen ja eri oppimisympäristöjen rohkeampi hyödyntäminen muotoutuvat pikkuhiljaa.

Oman tiimioppimisen mallin rakentuminen vie aikaa ja kärsivällisyyttä tarvitaan. ”Me annamme tälle aikaa, mutta emme anna periksi”, Ukkola hymyilee.

 

 

Teksti Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global