Tiimiyrittäjä Evianna Sipilä: Tiimi on yhtiön turbiini

 

Proakatemian tiimiyrittäjä Evianna Sipilä on mukana stibendiaattina Tiimimestari 94-ohjelmassa jossa Lähitapiolan tulevat Tiimimestarit rakentavat elämänturvaajayhtiötä. Ensimmäinen lähijakso sai aikaan voimallisen oppimiskokemuksen, jossa ympäristöllä oli suuri merkitys.

 

 

Muutosvoima lähtee tiimistä

Kolme päivää aurinkoisessa Billnäsin ruukissa, oli kuin olisi elänyt hetken toisessa todellisuudessa. Ensimmäisenä päivänä dialogirinkiin istui uupunut työryhmä, joista jokainen mainitsi kiireen kuulumisissaan. Kiireinen, virikkeitä ja informaatiota pursuava arkiympäristömme ajaa kauas kyvystä pysähtyä. Entisen Fiskarsin autenttinen tehdasmiljöö opetti sen, että valinta, olla läsnä, oli meille Tiimimestarivalmennuksen suoma etuoikeus. Yhdessä halusimme asettaa kolmen päivän tavoitteeksemme voimaantua – tietoisesti. Se vaatisi sitä, että työsähköpostit ja puhelimen päähän tavoitettavuus, oli unohdettava hetkeksi.

Aikanaan ruukki on ollut valtavasti paikallisia työllistänyt tehdas ja Suomen metalliteollisuuden ylpeys. Maailmassa tapahtuviin muutoksiin ei kuitenkaan oltu kyetty vastaamaan riittävän ajoissa tehtaan hengissä pysymiseksi. Nyt jäljellä oli enää rakennukset, jotka oli entisöity idyllisiksi kokous- ja majoitustiloiksi. Paikan historia oli puhutteleva, kun tämänkertainen koulutuksemme käsitteli oppimista. Miten organisaatiossa kyetään säilyttämään jatkuvan oppimisen ilmapiiri, jotta ei kävisi kuin metalliteollisuutemme mahdille?

Kyky muuntautua on termi, jota toistuvasti peräänkuulutetaan. Toinen tuttu, lähes kliseinen ilmaus on: ”Muutos lähtee meistä itsestä”. Mitä kolmen päivän yhdessäolon lopputulokseksi näytti kuitenkin jäävän, oli, että muutosvoima on tiimissä. ”Tiimioppimisen kautta tavalliset ihmiset tekevät epätavallisen hienoja asioita”, tuli lunastetuksi, kun kävimme läpi tiimimme ensimmäiset synnytysprosessit. Tiimi, jossa itse olin mukana, loi voimalaitoksen turbiinien tekniikasta havainnollistavan videon liittyen LähiTapiolan siirtymiseen vakuutusyhtiöstä elämänturvaajayhtiöksi.

”Ihan kuin turbiini on voimalaitoksen sydän, niin elämänturvayhtiön sydän on tiimi. Syntyy siis elämänturvaturbiini.”

 

Oppimisympäristö inspiraation lähteenä

Turbiinin teknologia kerrottiin meille ensimmäisenä päivänä ruukin ympäristön esittelykierroksella. Kävelimme padon ylle rakennettua siltaa pitkin, jolloin ohitimme ”välpät”, joiden tarkoitus on estää voimalaitoksen prosessille haitalliset tukit ja roskat, mitä virran mukana voi kulkea. Elämänturvayhtiön kohdalla välpät symboloivat yhtiön ennaltaehkäisevää tarkoitusta. Elämänturvayhtiö ei siis kata vain tapaturman jälkeisiä toimenpiteitä kuten vakuutusyhtiössä.

Billnäsin ruukki

Vesivoima pyörittää turbiinia, joita on ruukin tapauksessa kolme kappaletta. Turbiineista vain yksi oli kuitenkin toiminnassa. LähiTapiolan strategian mukaan yhden turbiinin toiminnalla havainnollistettiin osaamisen tasoa. Kun toiminnassa oli kaksi turbiinia, siirryttiin toiminnassa ammattilaisen tasolle. Kolmannen turbiinin pyöriminen on aste, jolla toimitaan elämänturvaajina.

Kun kaikki kolme turbiinia toimivat, lopputuloksena syntyy suurempi voima. Tähän yhdistimme mielikuvan siitä, kuinka tiimi toimii pelatessaan positiivista summapeliä, jossa yhden tai nollan sijaan tuloksena on 1+1+1=3. Elämänturvaamisen onnistumisen edellytys on siis kaikkien toiminta tiimissä. Syntyy elämänturvaajatiimi eli elämänturvaturbiini.

48 tunnin tuoma oivallus sai aikaan valtavan onnistumisen kokemuksen. Nyt olimme ymmärtäneet, miten ottaa meissä kaikissa oleva luovuus käyttöön. Luottamalla yhdessä käymäämme prosessiin. Mihin dialogi eli niin sanottu ”yhdessä ajattelemisen taito” myös tähtää, on se, mitä valmentajammekin meille totesivat: ”Ihmisissä on kaikki tieto, kun vain ymmärretään, miten se otetaan käyttöön.” Tiiminä onnistuimme tekemään oivalluksen, josta tehdasmiljöö oli meitä puhutellut ensimmäisestä päivästä lähtien. Rautaruukin tehdasympäristö puki prosessimme voimalaitoksen turbiinin teknisiin ominaisuuksiin.

 

Teksti Evianna Sipilä 
Kuva Heikki Toivanen