Päivi Lehto: Artesaanien tiimivalmentaja ja reformisti

 

Työskentely tiimivalmentajana on päheää. Tunnen valmentamani artesaaniopiskelijatiimin (meidän jengin) jäsenet hyvin, ja välillämme ei ole ihmisten välistä kuilua. Kukaan ei odota luennolle tai oppitunnille pääsyä passiivisesti. Minun ei tarvitse odottaa dialogiringissä, että edes joku viittaisi. Tunnelma on hyvänä valmennuspäivänä katossa ja huononakin ilmassa on ”me selvitään tästä” -meininki.

Olen työskennellyt yhdeksän vuotta ammattiopettajana Sastamalan koulutuskuntayhtymän Tyrvään taideteollisessa oppilaitoksessa. Ennen opettajan uraani olin töissä arkkitehtitoimistossa sekä yrittäjänä. Siksi tiimivalmentaminen, yhdessä tekeminen ja pedagogiset osuuskunnat ovat olleet minulle luontevia työtapoja opettajan uran alkumetreistä alkaen – poisopittavaa perinteikkäämmästä opetustyylistä minulla ei ole ollut. Valmentaminen oli minulle tuttua jo urheiluharrastuksen kautta ja tiesin jo heti ensimmäisen työvuoden alussa, että tiimivalmentaminen on minun juttuni.

 

Hopesta se alkoi…

Tiimivalmentajana kehittyminen ensimmäiset askeleet otin vuonna 2009. Osallistuin silloin valtakunnallisen HOPE -hankkeen kautta Tiimimestari -valmennukseen. Valmennuksessa meille annettiin erilaisia ”kotitehtäviä”. Ne olivat käytännön tiimivalmennuskokeiluja, joita sitten ryhdyimme toteuttamaan oman työmme arjessa. Niiden mukanaan tuomat ideat olivat kannustavia. Kokeilujen myötä perustimme 2011 Tyrvään taideteollisessa oppilaitoksessa pedagogisen osuuskunnan. Sen tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijoiden työssä oppimisen jaksot osuuskunnan kautta yrittäjänä.

 


Se voi puraista pakarasta: alkuinnostuksen jälkeen todellisuus puraisee

Tiimivalmennuksessa käytetään dialogitreenejä opiskelijoiden osallistamiseen ja vertaisoppimisen aikaansaamiseen. Alkuvaiheessa oppilaitoksessamme ei ollut tiloja sen toteuttamiseen. Tästä syystä haalimme itsellemme treenaustilaa mitä erilaisin tavoin ja mitä erilaisimmissa sopukoissa. Pienissä ja ahtaissa tiloissa oli intiimi tunnelma. Elimme silloin alkuinnostuksen aikaa – tiimissä kaikilla oli into piukassa, ja kaikki olivat innostuneita uudesta osuuskuntatoiminnasta.

Kriisiä pukkaa

Kuten aina, alkuinnostuksella on taipumus hävitä. Todellisuuden kielteisetkin puolet tulevat jossain vaiheessa vastaan. Reality bites. Alussa käytetyt hankerahat vähenivät ja toiminnan säännöllisyys alkoi rakoilla (tarkoituksena oli vakiinnuttaa toiminta kestäväksi ja pysyväksi toiminnaksi.) Juuri tässä kriittisessä vaiheessa osuuskunta ajautui syöksykierteeseen, sillä sen avainhenkilöt vaihtuivat. Kriisi oli tässä ja nyt.

(Tiesin tiimivalmentajana ja yrittäjänä, että jos nyt ei ole kriisiä, se on kohta tuloillaan.) Pidin kiinni valmentajan roolista myös kriisin aikana: en ryhtynyt pelastamaan tiimiläisiä tai tekemään heidän puolestaan asioita, vaan rohkaisin heitä kantamaan vastuunsa ja tekemään vaadittavan työn itse (kriisin selvittämisen edellyttämiä peliliikkeitä). Tiimivalmentaja ei ole tiimiläinen eikä ryhdy tekemään heidän töitään.

 

Muista periyttää, muuten tiimitoiminta ei pelaa

Lähestymistapani osoittautui oikeaksi: tiimiläiset saivat selvitettyä sotkunsa itse. Se oli vaikeuksien kautta voittoon -prosessi. Kriisistä ja ahdistuksesta oli näin jälkikäteen ajatellen paljon hyötyä. Opimme, että osuuskuntamuotoinen tiimitoiminta ei pelaa oppilaitoksessa, ellei käytössä ole vahvat periyttämistoimet. Aina kun mukaan tulee uusia jäseniä, on vanhojen pidettävä huolta, että käytänteet, toimintatapa ja koko toiminnan filosofia siirretään heille. Näin toiminta saa kestävät raamit ja vanhojen siirtyessä eteenpäin uudet voivat jatkaa toimintaa valmiilta pohjalta. (ilman turhia ilman paniikkeja ja turhia miinakenttiin astumisia.)

Nyt elämme jo kestävämmän kehityksen vaihetta. Kriisit ovat takana. Jengi tekee töitä. Tulevaisuuden suunnitelmissa osuuskunnan jäseniä on tarkoitus kouluttaa työpaikkaohjaajiksi.

 

Lopussa kiitos seisoo. Osuuskuntamme pokkasi palkinnon vuoden 2017 Taitaja -kisassa. Meidän jengi teki hyvää työtä!

 

Iso kuva: reformi kaipaa reformisteja

Tiimivalmentajana seuraava steppini on kehittää toimintaa siihen suuntaan, että se voi vastata paljon puhuttuun koulutusreformiin. Työssä oppimisen rooli tulee kasvamaan toisen asteen koulutuksessa. Osuuskuntamme sopii tähän muutokseen kuin nakki hodariin: se on hyvä ja testattu työssäoppimispaikka. Siellä opitaan tekemällä. Samalla treenataan yhdessä.

Uskon, että osuuskunnat, tiimitoiminta ja työssä oppiminen yrittäjänä tulevat olemaan eräs merkittävä ratkaisu viedä reformi läpi. Opettajien työt eivät suinkaan lopu reformin myötä. Ne vain muuttavat muotoaan. Osuuskunnat eivät toimi itseohjautuvasti. Niiden kehittämiseen ja ohjaamiseen tarvitaan tiimivalmentajia, opettajia jotka sparraavat, kannustavat, ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita.

 

Tiimivalmentaja on myös muutosagentti

Tiimivalmentajan roolissa työskenteleminen on paljon muutakin kuin vain opiskelijoiden kanssa tehtävää työtä. Tiimioppiminen ja pedagogisten osuuskunnat ovat loppujen lopuksi uusi juttu toisella asteella. Siksi tiimivalmentajan työhön kuuluu usein sisäänrakennetusti muutosagentin työ. Kollegat, esimiehet, hankerahoittajat ja muut sidosryhmät on kyettävä tempaamaan mukaan ottamaan käyttöön uusia menetelmiä.

Kaikilla meistä opetusalan ammattilaisista ei ole muutosjohtamisen kyvykkyyksiä. Ehkäpä myös perinteet ja vanhan maailman mielikuvat estävät meitä näkemästä itseämme muutoksen tekijöinä. Opetusalan reformit kaipaavat reformisteja.

Koen, että tiimivalmentajina voimme olla myönteisiä muutoksen tekijöitä. Paras keino lähteä liikkeelle muutoksessa on iskeä ruohonjuuritasoon, eli opiskelijoihin. Heiltä saa nopeasti (ja terävästi) palautteen siitä, mikä toimii ja mikä ei. Kun opiskelijat saadaan mukaan, voidaan muutosta lähteä laajentamaan. Tärkeää on saada aikaan alkumetrien tuloksia, jotka toimivat todistusaineistona siitä, että asioita voidaan tehdä toisin ja että reformi ei ole vain juhlapuheita.

 

Henkireikänä valmennukset

Meidän tiimivalmentajien ei tarvitse miettiä reformeja ja muutoksia yksin. Minulle henkireikiä, tuen paikkoja ja uusien ideoiden antajia ovat olleet tiimivalmentajien valmennukset, niin Tiimimestari kuin Ihmevalmentaja. Nyt olen mukana kolmannessa ohjelmassa, Supercoachissa. Oppia ikä kaikki. Lukuohjelmat kuntoon. Istutaan dialogirinkiin. Tehdään yhdessä hienoja juttuja.

Tarinan kertoja: Päivi Lehto on ammattiopettaja Sastamalan koulutuskuntayhtymän Tyrvään taideteollisesta oppilaitoksesta. Hän on käyttänyt tiimivalmennusmenetelmiä, tiimioppimista ja osuuskuntamuotoista työssä oppimista yrittäjänä yhdeksän vuotta. Lehto on sertifioitu Tiimiakatemia® Senior Team Coach.

Kirjoittaja haastattelun perusteella: Jukka Hassinen ja Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global.Arte