Päivi Korhonen: Tiimiyrityksessä jokainen on erityinen ja arvokas

20170714_204130
Kun joskus 2000-luvun toiselle vuosikymmenelle tultaessa tutustuin Tiimiakatemian menetelmiin, oivalsin löytäneeni avaimia kouluun ja oppimiseen, jossa ihan oikeasti jokaiselle on tilaa ja paikka. Tämän havahduttavat hetken jälkeen olen saanut seurata ilolla monen tiimivalmentajan polkua, olla mukana kehittämässä tiimioppimista, tutustua lukuisiin tiimiyrittäjiin eri aloilta ja valmentaa tiimiyrittäjiä.

Lukuvuoden 2016-2017 sain valmentaa yhdessä toisen tiimivalmentajan kanssa upeita nuoria miehiä matkalla metsäalan osaajiksi ja ammattilaisiksi ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Nyt unelmoin ja uskon entistä enemmän mahdollisuuteen tiimioppivasta kaikille avoimesta koulusta!

Haluan nostaa juuri Sinun tarkasteltavaksi ja pohdittavaksi muutamia asioita (muitakin on), jotka mielestäni tekevät tiimioppimisesta ja tiimivalmentamisesta mielekästä (ammatillisen) erityisopetuksen näkökulmasta.

1.Tiimi on turvallinen paikka oppia. Meissä yhdessä on voimaa!

Kun toimitaan yhdessä, saa jokainen kokea olevansa tärkeä osa kokonaisuutta. Tiimin jokainen jäsen on arvokas. Kokemusten ja tiedon jakaminen, yhteiset haasteet, suunnitelmat, onnistumiset ja mokat toimivat yksilöllisen oppimispolun alustana.

2.Dialogi antaa tilaa tulla kuulluksi ja näkyviin kunkin omalla tavallaan.

Kun näen, kuulen ja havaitsen toiset ympärilläni ja olen hyväksytty omana itsenäni, alkaa oppimiselle tulla tilaa. Dialogissa rohkaistutaan tavoittelemaan unelmia. Tekemällä unelmat tulevat todeksi.

3.Oman tiimiyrityksen oikeat asiakastyöt ovat IHAN oikeasti mahdollisuus kaikille. Laatikon seinät saavat kyytiä!

Kun tehdään oikeita töitä, oikeille asiakkaille ja oikeassa yrityksessä motivaatio kasvaa ja kantaa erilaisissa tilanteissa. Oikealta asiakkaalta saatu palaute on tärkeää. Oikeat työt rakentavat vahvaa työelämäverkostoa. Oppijat pääsevät näyttämään osaamistaan ja asennettaan. Oppijat solmivat asiakassuhteita ja hankkivat projekteja ihan itse. Mahdollinen työpaikka tai asiakkaat löytyvät jo opintojen aikana.

4. Jokaisella on tilaa unelmoida ja ylittää esteitä, löytää paras Minä ikinä!

Kuka minä olen? Olenko diagnoosini? Kuka sanoo, mihin minusta on? Tiimioppija oppii oppimaan ja työskentelemään itse asettamiensa tavoitteiden eteen. Tiimivalmentajan tehtävä on mahdollistaa ja tukea – ei tietää etukäteen, mihin kenestäkin on. Olen nähnyt, kuinka laatikon seinät kaatuvat ja mahdoton tulee mahdolliseksi.

5. Opettaja siirtyy valmentamaan – ahdas pullonkaula maailman ja oppijan välistä poistuu.

20161227_122140Valmentajana on mahdollisuus keskittyä oppimisen sparraamiseen. Oppijat saavat oppia rauhassa oikeiden asioiden ja ilmiöiden äärellä. Tiimivalmentajana tietämisen ja osaamisen pakko on vaihtunut iloiseen rentouteen. Tärkeää on valaa uskoa ja olla läsnä. Kun vapaudun opettamisen pakosta, alkaa Oppiminen! Usko tai älä!

Haluatko tutustua kokemuksiin Tiimiakatemian menetelmien soveltamisesta ammatillisessa erityisopetuksessa?

Näistä voit lukea mm. Parhaat Käytännöt 2016 palkitusta toimintamallista tai YTY-hankkeessa laaditusta julkaisusta.

”Tiimioppimisen menetelmien myötä: Kaikenlaiset oppijat työskentelevät yhteisissä projekteissa vahvuuksiaan ja tavoitteitaan hyödyntäen. Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus voimaannuttavat ja tuovat oppimiseen iloa.”

http://ameo.fi/wpcontent/uploads/2014/11/Kiipula_Salpaus_yhteisjulkaisu.pdf

Lämmöllä, Sinun, yhteistä dialogia innolla odottaen ja Sinua Tiimimestarivalmennukseen kutsuen,

20170726_132951-1Päivi Korhonen    

Tiimiakatemia Senior Team Coach,

Erityisopettaja, metsäalan tiimiyrittäjien tiimivalmentaja