Muutosjohtamisen klassikko opetusmaailmassa

 

Millä muutos saadaan aikaan? Otamme avuksi Kotterin muutosjohtamisen portaat. Tiimiakatemia® pedagogiikan puitteissa Kotterin prosessi antaa näkemyksen siitä, miten tiimivalmentaminen saadaan ajettua sisään koulutus- tai bisnesorganisaatioon.

muutos

Ensin on koottava yhteen hyvä ydinryhmä jolla on innostava visio. Ryhmän koko on yleensä pieni, noin 3-5 henkilöä. Johdon osallistuminen mukaan heti alkumetreiltä lähtien on keskeistä. Kuitenkin tietyissä tilanteissa riittää jo se, että johto pysyttelee takavasemmalla ja vain tukee muutoksen toteuttamista hyväksynnän.

Toisena isompana vaiheena on ryhtyä toimiin: tiimivalmentamisen käyttöönotto yksittäisissä ohjelmissa, yksiköissä ja tiimeissä saa aikaan pöhinää ja keskustelua organisaation muissa osissa. Tekojen kautta saadaan aikaan pieniä – ja joskus isompia – onnistumisia.

Kolmas vaihe on vakiinnuttamisvaihe. Kokeiluasteisista projekteista on siirryttävä pysyvämpiin käytäntöihin. Vähitellen tiimivalmentamisen käytöstä tulee toinen luonto.

Kotterin portaikko – ja sitä käsittelevä kirja, Muutos vaatii johtajuutta – on Tiimiakatemia® klassikko. Tässä esitelty kuvaus on yli 20 vuotta vanha. Klassikko ei ruostu koskaan. Mallista on laadittu uudempikin versio 2.0 vuonna 2014. Valitse kumpi hyväänsä ja ryhdy toimiin.

 

Lähteet ja lisätietoa

8-Step Process. 2017. Kotterin Accelerate -kirjassa kuvatun muutosjohtamisen prosessin kuvaus Kotter International -sivustoilla. Viitattu 10.7.2017. https://www.kotterinternational.com/8-steps-process-for-leading-change/.

Kotter, John. 1996. Muutos vaatii johtajuutta. Rastor.

Valokuva / photo attribution: Created by Mrsiraphol – Freepik.com (http://www.freepik.com/free-photo/staircase-concrete_1037982.htm)

 

Tekijänoikeudet

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia® -tiimivalmentajakoulutusta toteuttava Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltua hyvää kirjaa.