Merilehto: Tekoäly – Matkaopas johtajalle

 

Tekoäly tulee muokkaamaan lähes kaikkia toimialoja. Mutta mitä ovat tekoäly ja koneoppiminen? Mitä hyötyä niistä on minulle ja organisaatiolleni? Millaisia ongelmia niiden avulla kannattaa ja voidaan lähteä ratkomaan? Tämä kirja toimii johdantona siihen, miten merkittävä muutos tekoäly yrityksissä ja yhteiskunnassa tulevien vuosien aikana on ja mitä jokaisen liiketoiminnan vetäjän tulee tekoälystä tietää tänään. Tavoitteena on pystyä perustellusti vastaamaan kysymykseen: Voinko minä käyttää koneoppimista ongelman x ratkaisemiseen? Jotta pystyt vastaamaan tähän kysymykseen, joudut käyttämään aikaa koneoppimisen ymmärtämiseen, kuten kaikkien muidenkin taitojen opiskeluun. Jos vastaus on kyllä, koneoppimisen ammattilaiset ratkovat käytännön ongelmat.

 

Koneoppimisen kolme askelta

Koneoppimisen hyödyntämiseen on kolme askelta. Ensimmäinen askel koneoppimiseen on liiketoimintaprosessien läpikäynti ja luetteloiminen; mitä päätöksiä ja päätöspisteitä prosesseissa tehdään toistuvasti samassa ympäristössä.  Toiseksi on tärkeää keskittyä mahdollisimman selkeisiin haasteisiin. Kapea tekoäly ja koneoppiminen toimivat hyvin, kun ongelma on tarkkaan määritelty ja ymmärretty. Dataa päätöksenteon tueksi vaaditaan riittävästi, ja haetun päätöksen tulee olla kvantitatiivinen. Kolmas askel on ottaa kone päätöksenteon tueksi monimutkaisiin ongelmiin. Koneen ja ihmisen yhteistoiminta tulee auttamaan edelläkävijäyrityksiä saavuttamaan tavoitteet kilpailijoita nopeammin ja parantamaan markkina-asemaa.

 

Neuroverkot

Neuroverkot ovat kokoelma operoivia, matemaattisia yksiköitä, jotka pystyvät oppimaan havainnoi-malla. Oppimansa kautta neuroverkko saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Syväoppiminen tapahtuu neuroverkkokerroksissa, jotka toimivat yhdessä. Jo nyt neuroverkot osaavat mm. seuraavia asioita: kääntää kieliä tietyissä kielipareissa paremmin kuin ihminen, muuntaa puhetta tekstiksi ja muuttaa valokuvan tunnetun maalarin tyylin mukaiseksi tauluksi. Neuroverkkojen tehtävä on jäljitellä tiettyjä ihmisaivojen toimintamalleja. Neuroverkon hienous tulee esiin vain silloin, kun sille pystytään syöttämään riittävästi dataa; tämä tarkoittaa usein kymmeniä tai satojatuhansia esimerkkejä. Neuroverkkojen harjoittamisessa datan rooli korostuu. Neuroverkkoja voidaan kouluttaa tekemään työnsä aina vain paremmin ja paremmin.

 

Kokeilevan kulttuurin luominen

Jokaisen yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävän yrityksen kannattaa osoittaa vähintään yksi ihminen tekoälyn pariin. Tekoälyn perusasioiden ymmärrys kuuluu kirjoittajan mielestä jokaisen tulosvastuullista työtä tekevän osaamisvaatimuksiin, samoin kuin hallitusten jäsenten, mikäli ollaan dataintensiivisellä alalla. Kokeilemista kannustava kulttuuri näyttää haastattelujen perusteella olevan olennaisinta, mitä johdolta tarvitaan matkalla kohti koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämistä arjessa.

Mitä helpommin dataan pääsee käsiksi, sitä nopeammin sen pohjalta voidaan tehdä liiketoimintaa eteenpäin vieviä ratkaisuja. Minkä oppiminen on teille tärkeää tänä vuonna? Mitä ongelmia te voisitte ratkoa koneoppimisen avulla niin, että aiheesta saadaan ensin lisää tietoa ja sitä kautta ymmärrystä organisaatioon?

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävän yrityksen johtamisessa korostuu avoimuus. Kun tavoite on, että data on kaikille avointa, ei asemasta johtuvia esteitä datan hyödyntämiseen voi enää olla. Tämä johtaa väkisin hierarkian vähenemiseen ja samalla nostaa esiin ihmisten luovuuden. Digitalisaatio on sateenvarjotermi; tekoäly voidaan nähdä kokoelmana teknologioita, jotka hyödyntävät digitalisaation tuomaa muutosta, olennaisimpana datan määrän lisääminen. 40 kolahdusta. Y1+Y2+Y3.

 

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

 

Kirjan tiedot

Merilehto, Antti: Tekoäly – Matkaopas johtajalle, Alma Talent 2018, suositus*, 2 pistettä, ISBN 978-952-14-3334-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.