Lukupaketti tiimivalmentajalle yksilön oppimisesta (Valintaopas 2018 – 2019)

 

Lukuvinkkejä tiimivalmentajalle yksilön oppimisesta teemoittain.

KUTSUMUS
Tapio Aaltonen: Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito
Csikszentmihalyi: Flow, elämän virta

ITSETUNTEMUS
Irmeli Halinen & Risto Hotulainen & Eija Kauppinen & Päivi Nilivaara &  Asta Raami & Mari-Pauliina Vainikainen: Ajattelun taidot ja oppiminen
Tony Dunderfelt: Voimavarana itsetuntemus
Mirjam Viratanen: Kuusi askelta tunnetaitajaksi – Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle

KOULU TÄNÄÄN
Jenni Kallio: Opettamisen vallankumous – opettajasta elinikäisen oppimisen valmentajaksi
Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa: Reseptit OPSin käyttöön
Juho Norrena: Innostava koulun muutos – Opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen
Jarno Paalasmaa: Aktivoi oppilaasi Pasi Sahlberg: Suomalaisen koulun menestystarina ja mitä muut voivat siitä oppia

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA
Eliisa Leskisenoja: Positiivisen pedagogiikan työkalupakki
Lotta Uusitalo-Malmivaara & Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä! – Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa Lauri Järvilehto: Hauskan oppimisen vallankumous

UTELIAISUUS JA LEIKILLISYYS
Pat Kane: The Play Ethic – A Manifesto for A Different Way of Living
Leena Krokfors & Marjaana Kangas & Kaisa Kopisto (toim.): Oppiminen pelissä – Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa
Todd Kashdan: Curious?

AIKAANSAAMINEN JA ASENNE
Marjo Huhtala: Aikaansaajan asenne
John Maxwell: Asenne

KAIKILLE PEDAGOGEILLE MUST
Ken Robinson: The Element – How Finding Your Passion Changes Everything
Peter Senge: The Fifth Discipline Revised and Updated
Tuukka Tomperi & Hannu Juuso (toim.): Sokrates koulussa – Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa
Ian Cunningham: The Wisdom of Strategic Learning

NOSTOJA
George Leonard: Mastery, the keys to success and long-term fulfillment
Joseph Murphy: Alitajunnan voima
Barbara Prashnig: Eläköön erilaisuus. Oppimisen vallankumous käytännössä.
Barbara Prashnig: Erilaisuuden voima – opetustyylit ja oppiminen
Esa Saarinen & Kirsti Lonka: Muodonmuutos – avauksia henkiseen kasvuun
Jaana Venkula: Kysymisen taito

 

Lukupaketti on Johannes Partasen kokoama lukuvinkkilista johon on kerätty joitakin teemaan liittyviä hyviä kirjoja.