Lukupaketti tiimivalmentajalle tiimioppimisesta (Valintaopas 2018 – 2019)

 

Lukuvinkkejä tiimivalmentajalle tiimioppimisesta teemoittain.

 

HUIPPUA TIIMEISTÄ
Jukka Jalonen & Ilkka Lampi: Menestyksen pelikirja
Jon Katzenbach: Peak Performance – Aligning the Hearts and Minds of Your Employees K
imberly Douglas: The Firefly Effect – Build Teams That Capture Creativity and  Catapult Results
Patrick Lencioni: Paras mahdollinen joukkuepelaaja
Patrick Lencioni: Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Daniel Levi: Group Dynamic for Teams
Douglas Miller: Brilliant Teams
David Sibbet: Visual Teams – Graphic Tools for Commitment, Innovation & High Performance

TIIMIT KOULUUN
Rauno Haapaniemi & Liisa Raina: Rakenna oppiva ryhmä – Pedagogisen viihtymisen kirja
Martti Hellström & Peter Johson & Asko Leppilampi & Pasi Sahlberg: Yhdessä oppiminen – Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet
Heikki Peltola: Yhtenä – Kun minästä kasvaa me
Saara Repo-Kaarento: Innostu ryhmästä – Miten ohjata oppivaa yhteisöä?

LUOTTAMUS ON TIIMIN BETONILAATTA
Risto Harisalo & Ensio Miettinen: Luottamuspääoma
Sami Kalliomaa & Sami Kettunen: Luottamus esimiestyössä
David Meister & Charles Green & Robert Galford: Luottamuksen arvoinen
Marja Mäkipeska & Terttu Niemelä: Haasteena luottamus – työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne Mikael Pentikäinen: Luottamus
Ilona Rauhala & Makke Leppänen & Annamari Heikkilä: Pääasia, psykologinen pääoma

HYVÄ TYÖPAIKKA
Don Cohen & Lauren Prusak: In Good Company
Taru Kaivola & Heikki Launila: Hyvä työpaikka
Frank Martela & Karoliina Jarenko: Itseohjautuvuus – Miten organisoitua tulevaisuudessa?

NOSTOT – NÄMÄ ON LUETTAVA, JOS AJATTELET TIIMIVALMENTAMISTA AMMATTINA
Jean Lipman-Blumen & Harold Leavitt: Kuumat ryhmät tuloksen tekijänä
Christopher Phillips: Sokrates-kahvila – filosofisia kohtaamisia
Pekka Pirhonen: No Agenda Club – elä väljästi
Pat Riley: The Winner Within
Jari Sarasvuo: Sisäinen sankari
Antti Skyttä: Tiimiytys ja sen läpivienti – Matkalla kohti matalampia organisaatioita
Etienne Wenger & Richard McDermott & William Snyder: Cultivating  Communities of Practice – A Guide to Managing Knowledge

 

Lukupaketti on Johannes Partasen kokoama lukuvinkkilista johon on kerätty joitakin teemaan liittyviä hyviä kirjoja.