Lieksassa vastataan ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformin haasteisiin

 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian konserniin kuuluvassa ammattiopisto Lieksassa ollaan viime vuosina kehitetty uudenlaista tiimipedagogiikkaan perustuvaa oppimismallia, joka vastaa myös nuorten työllistymishaasteeseen. Koko yksikköä koskeva muutos saadaan tänä syksynä valmiiksi ja sitä juhlitaan henkilökunnan ja opiskelijoiden voimin.

 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin aloitettiin Lieksassa vastaamaan vuonna 2012, kun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen lehtori Kaisa Sissonen lähti perehtymään Tiimiakatemia Globalin koulutuksissa Tiimiakatemia®-pedagogiikkaan. Oppilaitoksessa on yhteistyössä rehtori Jari Jolkkosen kanssa kehitetty oma oppimismalli, joka on vuoden 2017 loppuun mennessä käytössä kaikissa ammattiopisto Lieksan tutkinnoissa.

Riveriassa on viime vuosien aikana koulutettu lukuisa määrä opettajia ja esimiehiä uuden pedagogiikan käyttöön. Uusi tiimipedagogiikka tuo yrittäjyyden ja yrittäjämäisen työotteen luontevaksi osaksi opiskelua. Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus ovat keskeinen osa tiimipedagogiikkaa, kun vastuu oppimisesta siirtyy oppilaille ja opettajat ovat tiimivalmentajia. Tavoite on, että uudella mallilla toimimalla opintojen läpäisyprosentti nousee Lieksassa parin seuraavan vuoden aikana vähintään 75 %:iin, kun se on nyt n. 63 %. Tämä tarkoittaisi vuosittain enemmän valmistuvia päteviä osaajia sekä opintojen keskeyttämisen vähenemistä. Tiimipedagogiikka madaltaa yrittäjäksi lähtemisen kynnystä, jolloin uusi malli vaikuttaa myös myönteisesti nuorten työllistymiseen.

Tiimiakatemia-pedagogiikka on 25 vuoden aikana Suomessa kehitetty tiimioppimisen malli, jonka pääinnovaattorina toimii opetusneuvos Johannes Partanen.