Järvilehto: Kiitorata – Startup-maailman molemmat puolet

 

Startupit ovat nyt pinnalla. Slush kokoaa vuosittain Helsinkiin 20 000 startup-innostujaa joka puolelta maailmaa. Suomalaisiin startup-yrityksiin sijoitetaan miljoonia kansainvälistä riskirahaa, ja yhä useampi pitää startup-yrittäjyyttä mahdollisena uravalintana. Kuitenkin iso osa startupeista epäonnistuu. Yhteiskunta tarvitsee startupien piristysruiskeita. Startupien käyttövoima on toivo. Usko siihen, että pystymme vaikuttamaan maailmaan, että toiminnallamme on seurauksia, joiden takia maailma on huomenna parempi kuin nyt.

Yhteiskunnan kannattaa tukea startup-myönteistä ekosysteemiä kolmesta syystä. Ensinnäkin startupit mahdollistavat kilpailun ja kasvun globaalissa ja nopealiikkeisessä markkinassa. Toiseksi startupit mahdollistavat uudenlaisen ajattelun ja toiminnan, jota tarvitaan kuin globaalit innovaatiot vetävät vanhoja toimialoja kyykkyyn. Ja kolmanneksi: startupit ovat kokonaisuudessaan myös merkittävä työllistäjä ja verotulojen lähde. Ainoa tapa rakentaa elinvoimaista startup-ekosysteemiä pitkällä tähtäyksellä on kirjoittajan mielestä satsata koulutukseen, sivistykseen, tieteeseen ja taiteiseen.

Startup on joukko kokeiluja, joiden tarkoituksena on löytää kestävä bisnesmalli ennen kuin kiitorata loppuu. Kiitorata (engl. Runway) tarkoittaa startupin jäljellä olevaa elinaikaa. Se on käytännössä startupin käytössä olevat varat jaettuna sen kuukausittaisilla kuluilla. Tulos on se määrä kuukausia, joiden puitteissa firman pitää löytää tapa ansaita rahaa – usein uudenlainen, ehkä yllättäväkin tapa. Startup ei ole normaali yritys juuri siitä syystä, että se on perustettu ensi sijassa etsimään kokeilujen kautta bisnesmalli, jonka pohjalta yritystoimintaa voidaan ylipäätään harjoittaa. Tarkkaan ottaen startup ei siis edes ole yritys. Startup on joukko kokeiluja, joiden seurauksena syntyy yritys – tai sitten ei synny.

Käytännössä jokainen startup kohtaa jossakin kohtaa matkallaan ”kuolemanlaakson”. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa firma tuntuu tarpovan paikoillaan. Kassavarat hupenevat kuukausi kuukaudelta. Tuote-julkistus lykkääntyy yhä kauemmas teknisten ongelmien kasaantuessa. Koko firman matka keikkuu elämän ja kuoleman rajalla. Startupin elinkaari on: Tutkimus ja konseptointi, prototyyppi, markkinatestaus, kaupallinen julkaisu sekä skaalaus ja kasvu. Kuolemanlaakso on syvimmillään markkinatestauksen kohdalla. Startupeja koskee vuorovaikutuskehä: innovaatio edellyttää liikevoimaa, joka edellyttää pääomaa, joka edellyttää massiivista tuotto-odotusta, joka edellyttää innovaatiota.

Startup-yrityksen peruspalikat ovat rahoitus, joka vaikuttaa kaikkiin muihin palikkoihin missioon, tiimiin, tuotteeseen ja liiketoimintaan. Startupia varten on löydettävä oikea toimiala, joka: 1) innostaa sinua aidosti ja pitkäkestoisesti 2) mahdollistaa globaalin skaalautuvuuden ja kasvun 3) on valmis uudenlaisille toimintamalleille, palveluille ja tuotteille. Startupin bisnesidea löytyy innostuksen, kasvun ja innovaation leikkauspisteestä.

Yrityksesi suunnittelu alkaa neljästä kysymyksestä: 1) Miksi firma on olemassa? (missio) 2) Miltä menestys näyttää? (visio) 3) Mitä asioita tehdään? (strategia) 4) Miten asioita tehdään? (taktiikka). Yksikään sijoittaja ei sijoita firmaasi, jollei sillä ole jokin järkevä syy tehdä niitä asioita, mitä se tekee. Mission voi tiivistää missiodokumenttiin, mission statement. Missiodokumentissa pitäisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Miksi yrityksesi on olemassa? Mitä yrityksesi tekee? Mitä hyötyä yrityksestäsi on muille? Miten yrityksesi saavuttaa päämääränsä? Visio ei ole sama kuin tavoite, vaan ennemminkin ihannekuva, joka pitää liikkeen käynnissä ja fokuksen tulevassa. To boldly go where no one has gone before. 90 kolahdusta. Y1+Y2+Y3.

 

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

 

Kirjan tiedot

Järvilehto, Lauri: Kiitorata – Startup-maailman molemmat puolet, Tammi 2018, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-04-0331-7

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.