Tiimimestari-ohjelman sisältö

Tiimimestari-ohjelman sisältö

Tiimimestari-ohjelma

Valmennus on kokemuksellista oppimista – opit tiimioppimisen idean ja valmentamisen taidot oman kokemuksen kautta. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva: on turha siis odottaa luentoja. Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa. Omaa ajattelua kehitetään keskustelujen lisäksi myös henkilökohtaisella lukuohjelmalla.

Valmennus koostuu kuudesta kolmen päivän moduulista. Niiden välissä viedä oppimaasi käytäntöön työpaikallasi. Tiimivalmentajan osaamisen kehittymisen lisäksi Tiimimestari rohkaisee siihen osallistuvia saamaan aikaan pieniä ja isoja muutoksia omassa työssä sekä työpaikalla.

Tiimimestari koostuu orientaatiopäivästä ja kuudesta kolmen päivän moduulista, jotka toteutetaan yön- yli kestävinä jaksoina. Panostamme oppimisympäristöön ja valmennukset pidetään viihtyisissä maaseutu- ja majatalopaikoissa.

 

 Sisältö

I ORIENTAATIO – 1 pv

 • Ohjelmaan tutustuminen
 • Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle
 • Tiimivalmentamisen ydinideat

II OPPIMINEN – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimivalmentamisen perusteet
 • Tiimivalmentajan tehtävät
 • Tiimin oppimista edistävät työkalut
 • Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana

III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot)
 • Tiimin johtamisen perusteet
 • Tiimikulttuurin luominen
 • Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen

IV ASIAKKUUDET – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen
 • Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen

V INNOVOINTI  – 3 pv (yön-yli)

 • Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen
 • Innovoinnin työkalut

VI BRÄNDI JA TARJOOMA – 3 pv (yön-yli)

 • Tiimivalmentaja ja brändi

VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN – 3 pv (yön-yli)

 • Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana
 • Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista
 • Tiimivalmentajan filosofia
 • Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Lisäksi kukin yksittäinen ohjelma saattaa sisältää eri tyyppisiä pajapäiviä ja kohtaamisia.

Tarpeen vaatiessa valmennuksen lähijaksoja voidaan pitää myös verkkoympäristössä. Meillä on parhaat työkalut ja keinot luoda vahvaa osallisuutta ja yhdessä oppimista myös etäyhteyksin!