Julkaisuja muualta

Julkaisuja muualta

Tiimiakatemia-menetelmän käytöstä on julkaistu kirjoja, artikkeleita, selvityksiä ja opinnäytetöitä, joista lista alla. Nämä julkaisut ovat suurimmaksi osaksi muiden tahojen tuottamia, emme vastaa niiden sisällöstä.

Julkaisuissa käsitellään tiimioppimista ja tiimivalmentamista julkaisijan näkökulmasta.

 

Artikkelit:

Belet, D. (2013) The innovative Finnish team academy example: Towards a new action learning-based business school model. Int. J. of Human Resources Development and Management, 13(1).

Bourachnikova, O. – Haller, C. – Paulus, O. (2017) Le bachelor jeune entrepreneur de l’EM Strasbourg: Apprendre par l’action et en équipe. Entreprendre & Innover, 35(4), 51-58.

Csapó, L. – Tasi, P. – Száva, Z. (2013). The role of the coach in the introduction process of a learning by doing based educational method in Hungary: An experience based study. International journal of business and management studies, 5(1), 273-283.

Fowle, M. – Jussila, N.(2016) The adoption of a Finnish learning model in the UK. European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 194-201.

Heikkinen, H. (2003) Team Academy. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 17(1), 7-9.

Heikkinen, H. (2003) Team academy. Training Strategies for Tomorrow, 17(1), 7-9.

Honkanen, V. (2008). Ammattikorkeakoulusta yrittäjäksi. Yrittäjyyden yksiköistä valmistuneiden koulutuskokemukset, yrittäjäurat ja menestyminen. Research Unit for the Sociology of Education, RUSE.

Kapasi, I. – Grekova, G. (2018) What do students think of self-determined learning in entrepreneurship education? Education + Training, 60(7/8), 841-856.

Katona-Kovacs, J. – Bota-Horvath, N. (2012) Rural team-entrepreneurs: An answer to innovative, multi-disciplinary human capital education. International Food And Agribusiness Management Review, 15(A), 93-97.

Moilanen, H. (2009) Nuorten yrittäjien yrittäjyysprosessi. Pro Gradu -työ. Vaasan yliopiston kauppatiteellinen tiedekunta.

Ruuska, J. – Krawczyk, P. Team Academy as a learning living lab: European phenomena of entrepreneurship education and development. Team Academy as Learning Living Lab.

Tosey, P. – Dhaliwal, S. – Hassinen, J. (2015) The Finnish Team Academy model: Implications for management education. Management Learning, 46(2), 175-194.

 

Opinnäytetyöt:

Handolin, H.  Tradenomien sijoittuminen työelämään case Jämsänkosken Tiimiakatemia. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous 2008. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/19104/jamk_1213618324_5.pdf?sequence=2A.

Kovalainen Urpo: Ammatillisen opettajuuden muutos : Opettajasta valmentajaksi, oppimisen mahdollistajaksi, tiimitoimijaksi, ohjaamisen huippuasiantuntijaksi. Savonia-ammattikorkeakoulu 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052911016

Tammisto Marjo: Opiskelijalähtöistä oppimista ja osaamisen kehittämistä. Toimintatutkimus tiimioppimisesta nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien perustutkinnon pedagogiikkana. Tampereen Yliopisto Pro Gradu huhtikuu 2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201907152590

Tykkä, T. Tiimiakatemia oppimisympäristönä: Ammattikorkeakoulutusta työssä oppien. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos 2000. Unpublished. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/8880/1/ttykka.pdf.

Waldén, H. Verkostojen johtaminen: Case: Tiimiakatemia -verkosto. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu 2015. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96079/Opinnaytetyo_Hanna%20Walden.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

Selvitykset ja raportit:

Opettajan roolista valmentajaksi. Roihu-hanke raportti 23.4.2020. Laatija Minna Venäläinen.

Tutkimus tiimioppimisesta toisella asteella: Raportti. Hope-hanke. 2009.

 

Kirjallisuus (listassa mukana myös meidän julkaisemiamme kirjoja/oppaita):

Ahmaniemi, R. – Hakala, A. – Hakkarainen, S. – Hakulinen, A. – Halttunen, J. – Harju, M., …
Vänskä, K. (2005). Osaaminen alueelliseksi kilpailukyvyksi. Jyväskylä: Jyväskylän
ammattikorkeakoulu.

Hassinen, J. – Välinoro, T. (2019) Opettajasta tiimivalmentajaksi: kokeile tiimioppimista!.
Jyväskylä: Partus Oy. Ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Hassinen, J. (1999). Antologia: kokoelma ajatuksista, ihmisistä, markkinoinnista ja johtamisesta .
Jyväskylä: Tiimiakatemia.

Heikkilä, J. (2005). Yksi peili – kolme kuvaa: liiketalouden koulutusohjelman Tiimiakatemian
koulutusmallin, fysioterapian sekä paperikoneteknologian koulutusohjelmien arvioinnit:
koulutusohjelmien ristiinarviointiraportteja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Karjula, V. (2016). Tuhonomia. Jyväskylä: Valtteri Karjula.

Koivukangas, T. – Rimpiläinen P. (toim. 2020). Miten tehdään yhdessä parasta peruskoulua – käsikirja. (2020). Kuopio: Parasta ennen-hanke.

Lehtonen, T. – Hoskari, T. (2013). Tiimiakatemia: Kuinka kasvaa tiimiyrittäjäksi. Jyväskylä:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, T. – Myyrä, A. (2013). Tiimiakatemia : How to grow into a teampreneur®. Jyväskylä:
JAMK University of Applied Sciences.

Lehtonen, T. (2016). Ei enää koskaan yksin: teen ja opin tiimissä. Vaajakoski: Coaching Village
Oy.

Leinonen, N. – Partanen, J. – Palviainen, P. – Partanen, T. – Gates, M. (kääntäjä) (2004). Team
Academy: A true story of a community that learns by doing . Jyväskylä: PS-kustannus.

Leinonen, N. – Partanen, T. – Partanen, J. – Palviainen, P. (2002). Tiimiakatemia: tositarina
tekemällä oppivasta yhteisöstä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Leppä, H. (2012). Innovate or die: Tiimiakatemialaisten yrittäjyystarinoita. Jyväskylä: Jyväskylän
ammattikorkeakoulu.

Nokka, I. – Tynkkynen, O. – Savolin, S. (2018). Ystäväni Tiimiakatemia: 25 vuotta tarinoita.
Jyväskylä: Partus Oy.

Partanen, J. – Myyrä, A. (kääntäjä) (2012). The team coach’s best tools. Jyväskylä: Partus Oy.

Partanen, J. – Myyrä, A. (kääntäjä) (2015). Glimpses of individual learning: What team coaches
need to know about individual learning and the practices of Tiimiakatemia, volume I. Jyväskylä:
Partus.

Partanen, J. (2012). Tiimivalmentajan parhaat työkalut. Jyväskylä: Partus Oy.

Partanen, J. (2014) Välähdyksiä yksilön oppimisesta: Mitä tiimivalmentajan on tiedettävä yksilön
oppimisesta ja Tiimiakatemian käytännöistä. Jyväskylä: Partus Oy. Ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Partanen, J. (2019). Mitä tiimivalmentajan tulee tietää innovoinnista. Jyväskylä: Partus Oy.
Ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Partanen, J. (2019). Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat 2019-2020, 29 . painos.
Jyväskylä: Partus Oy. Ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Toivanen, H. – Kotamäki, M. (kuvitus) – Whale, T. (translation) (2014). Friend leadership: A visual
inspiration book. Jyväskylä: Strategiaretki. Ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Toivanen, H. – Kotamäki, M. (kuvitus) (2013). Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja.
Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ladattavissa ilmaiseksi täältä.

Välinoro, T. (2019) Näin teen tiimioppimisesta yrityksemme voimavaran. Jyväskylä: Partus Oy.
Ladattavissa rekisteröintiä vastaan ilmaiseksi täältä.