Tiimivalmentajan ammatti

Tiimivalmentajan ammatti

 

Tiimien valmentamisen asiantuntijoita

Tiimivalmentajat ovat tiimien valmentamisen asiantuntijoita. Heillä on tiedot, taidot, asenteet ja kokemukset valmentaa yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä työskentelemään ja oppimaan tiimeissä. Päämentelmänä he käyttävät Tiimiakatemia® menetelmää.

Tiimivalmentamisen ammattilainen on valmentamisen ja kehittämisen erikoisosaaja. Hänellä on kyky rakentaa ja ohjata tiimejä niin työ- kuin oppimisympäristöissä. Tätä kykyä voidaan käyttää esimerkiksi tiimioppimista ja -toimintaa hyödyntävien oppimisohjelmien ja -infrastruktuurien rakentamisessa. Lisäksi tiimivalmentaja toimii konsulttina ja neuvonantajina yksilöille, ryhmille ja tiimeille, jotka haluavat saada aikaan tuloksia yhdessä.

 


Tiimivalmentajan toimintaympäristö ja asiakkaat

Tiimivalmentaja voi olla konsultti, kouluttaja, fasilitaattori, organisaation sisäinen henkilöstöhallinnon asiantuntija, johtaja tai opetusalan ammattilainen. He työskentelevät mitä erilaisimmissa työtehtävissä kuten linjajohtajina, tiimiliidereinä, opettajina, kehittäjinä, freelance -konsultteina ja kolmannen sektorin johtajina. Tiimivalmentaja kuuluu tiimivalmentajien kansainväliseen verkostoon.

 

 

Tiimivalmentajan osaaminen ja asenteet

Tiimivalmentajan osaamisprofiili on monimuotoinen. Se sisältää tieto-taitoa muun muassa tiimien ja ryhmien fasilitoinnista, yksilöiden sparraamisesta, koulutussuunnittelusta ja yhteisöjen kehittämisestä. Jokaisella tiimivalmentajalla on oma erikoistumisalueensa (esimerkiksi markkinointi, myynti, tekniikka, terveydenhuolto, palvelumuotoilu tai sosiaalityö), jota hän käyttää tiimivalmennusosaamisen rinnalla.

Asenteiltaan tiimivalmentajat ovat seikkailuhenkisiä, kokeilevia ja muutoshaluisia. Heillä on usko yksilön kykyyn oppia uutta, ajatella itsenäisesti ja kasvaa ihmisenä osana innostavaa yhteisöä. Tiimivalmentajat arvostavat yrittäjähenkisyyttä, toimeen tarttumista, uteliaisuutta, ihmissuhteita ja intohimoa omaan ammattialaan. Heidän työnsä heijastelee tiimivalmentajan mystisiä periaatteita: mestaruuden tavoittelua, uuden synnyttämistä, hätkähdyttämistä, tiimioppimisen seikkailua sekä leikkejä ja elämyksiä.

Tiimivalmentamisen osaamisen todentamiseksi Tiimiakatemia Global ylläpitää ja kehittää tiimivalmentajien osaamisen sertifiointijärjestelmää.