Tiimivalmentajaksi

Tiimivalmentajaksi

Haluatko hyödyntää työssäsi tiimivalmentamisen taitoja?

”Tajusin että mun täytyy järjestää sellainen ympäristö, jossa opiskelijat aktivoituu itse oppimaan, ilon kautta!”
Pauliina Tokola, Tiimimestari

 

Tiimivalmentaminen tarkoittaa valmentavaa ja ohjaavaa työotetta jota voi hyödyntää opettamisessa, johtamisessa ja tiimityöskentelyssä eri ympäristöissä.

Tiimivalmentaja olet tiimioppimisen ammattilainen jolla on ymmärrys siitä kuinka tiimi toimii yksilön kasvun ja oppimisen välineenä. Valmennat yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä työskentelemään ja oppimaan tiimeissä.

Tiimivalmentajana osaat soveltaa tiimioppimisen ajattelutapaa ja sen käytänteitä monitasoisesti omassa ympäristössäsi – luokkahuoneessa, opettajatiimeissä, työtiimeissä ja yhteisötasolla.

Tiimivalmentajana kehität itsessäsi monia taitoja, kuten yhteisöllisyyden kasvattamiseen, oppimista tukevien ympäristöjen ja toimintojen luomiseen, itseohjautuvuuden ja oppijalähtöisyyden vahvistamiseen sekä muutosprosessien eteenpäin viemiseen liittyvää osaamista.

Tiimivalmentajana tarvitset rohkeutta. Rohkea tiimivalmentaja tarkoittaa sitä, että sinulla on seikkailumieltä, halu kokeilla uutta etkä liikaa pelkää muutoksia. Sinulla on usko yksilön kykyyn oppia uutta, ajatella itsenäisesti ja kasvaa ihmisenä. Tiimivalmentajana sinulla on halu kehittyä itse ja kehittää ympäristöäsi. Kuulostaa isoilta asioilta ja onneksi meille rohkeus tarkoittaa jotain, jota voi ja pitää harjoitella. Et ehkä koe itseäsi erityisen rohkeaksi vielä. Usko pois, sitä sinulta kyllä löytyy.

Tiimivalmentajaksi pääsee ahkerasti treenaamalla ja se on elinikäinen oppimismatka. Se vaatii heittäytymistä ja omien ajatusmallien ja toimintatapojen joskus lempeää, joskus kovempaakin ravistelua. Joskus se vaatii kokonaan oman ammatti-identiteetin muutosta. Olemme valmentaneet tuhansia tiimivalmentajia ja siksi voimme luottavaisesti todeta että kyllä, sinusta on siihen.

Ensimmäinen askel on hankkia perustiedot ja -taidot esimerkiksi osallistumalla valmennusohjelmiimme. Sitten treenaat jatkuvasti omassa työssäsi tekemällä ja kokeilemalla. Parasta on, jos tätä ei tarvitse tehdä yksin vaan parin tai koko tiimin kanssa yhdessä!

 

Synnytämme rohkeita tiimivalmentajia!

Tiimivalmentajan taitoja voit treenata valmennusohjelmissamme.

Lue lisää tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta blogistamme.