Tiimiakatemia® menetelmä

Tiimiakatemia® menetelmä

Synnytämme rohkeita tiimivalmentajia – tämä tarkoittaa tiimivalmentajia, jotka käyttävät työssään Tiimiakatemia® menetelmää.

 

Menetelmän ytimessä on tiimioppiminen eli oppiminen yhdessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vaikka käytämme sanaa menetelmä, kyse on pikemminkin jatkuvan oppimisen ja toiminnan ajattelutavasta. Sitä tukemaan on kehitetty erilaisia työkaluja ja mallinnuksia.

Menetelmä korostaa dialogia, tekemällä oppimista ja teoriatiedon soveltamista. Se vahvistaa työelämässä keskeisiä asioita: vastuun kantamista, ajatusten jakamista, yhdessä tekemistä, omien taitojen jatkuvaa kehittämistä ja oma-aloitteisuutta. Kyseessä on yli 25 vuoden kehitystyön tulos.

Tiimiakatemian syntytarina.

 

Ainutlaatuinen konsepti

Tiimiakatemia -menetelmä on yhdistelmä erilaisista pedagogisista ja liike-elämän kehittämismenetelmistä. Siinä korostuu kokonaisvaltainen oppiminen, käytännön tekeminen ja tiimityöskentely.

Menetelmä on saanut vaikutteita monista eri kirjoista ja teorioista. Nämä on otettu käyttöön ja niiden toimivuutta on testattu jo yli 25 vuoden ajan eri valmennusohjelmissa. Näin ollen menetelmä ei ole kopio jostakin olemassa olevasta toimintamallista, vaan täysin omanlaatuisensa konsepti, jossa yksittäiset osat (esimerkiksi työkalut) muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Tiimiakatemia® Menetelmä on sovellettavissa opetustyöhön, opettajatiimien ja yhteisöjen eri tiimien toimintaan sekä yritysmaailman tiimeihin.

Tarjoamme sinulle kestävän, testatun ja joustavan tavan saada ihmiset treenaamaan dialogi-, tiimityö- ja elinikäisen oppimisen taitoja!

 

 

Tiimiakatemia® Menetelmä opetustyössä

Opetustyössä menetelmää kutsutaan yleisemmin tiimioppimiseksi tai yhteisölliseksi oppimiseksi. Se sopii kaikille kouluasteille perusasteesta korkeakouluihin. Kouluympäristöissä oppijoista muodostetaan 15-25 hengen oppimistiimi. Opettaja toimii ohjaavassa ja valmentavassa roolissa.

Menetelmää käytetään jo useissa perusasteen koulussa, yli 30 toisen asteen koulussa ja kymmenissä korkeakoulussa Suomessa ja ulkomailla.

Korkeakoulut ovat onnistuneet nostamaan yrittäjäksi ryhtymisen prosenttia kymmenkertaiseksi normaaliin liiketalouden koulutukseen verrattuna.

Toisen asteen oppilaitokset ovat kasvattaneet työllistymisprosenttiaan sekä luoneet yrittäjäintoa aloille, joissa yrittäjyys on lähes ainoa työllistymisvaihtoehto.

Perusopetuksessa menetelmä tarjoaa konkreettisia ratkaisuja toteuttaa opetussuunnitelmaa. Sen avulla on kehitetty yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista oppimista ja vahvistettu niin oppijoiden kuin opettajien oppimismotivaatiota ja jaksamista.

 

 

Tiimiakatemia® Menetelmä yrityselämässä

Yrityselämässä menetelmää käytetään johtamistyössä ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Siinä johtaja tai tiiminvetäjä toimii valmentavalla johtamisotteella.

Yrityksissä menetelmän avulla on vahvistettu tiimityötaitoja, parannettu työviihtyvyyttä ja saatu uudenlaista tulokulmaa omaan johtamistyöhön.

 

Lue lisää oppaistamme , miten menetelmää voi hyödyntää käytännön työssä.

Myös blogistamme löytyy tarinoita menetelmän käytöstä tosielämässä.

Tutustu kokonaisvaltaiseen valmennuspolkuumme jonka avulla sinä ja yhteisösi saatte käyttöönne Tiimiakatemia® menetelmän ja voitte toimia tiimivalmentamisen ammattilaisina.