Tiimiakatemia Global Info

Tiimiakatemia Global Info

Me Tiimiakatemia Globalilla valmennamme rohkeita tiimivalmentajia eli tiimioppimisen asiantuntijoita. Heillä on tiedot, taidot, asenteet ja kokemukset valmentaa yksilöitä ja yhteisöjä työskentelemään ja oppimaan tiimeissä.

Tehtävämme on luoda oppimisen ekosysteemejä eri organisaatioissa. Tuemme parhaalla mahdollisella osaamisellamme tiimivalmentajien työtä ja heidän rooliaan muutoksentekijöinä.

 

Arvomme ovat

 

 1. Luottamukselliset ihmissuhteet ja pitkäaikaiset kumppanuudet
  Henkilökohtaiset suhteet kumppaniehimme ja asiakkaisiimme ovat välttämätön edellytys liiketoiminnassa, jonka voimatekijänä ovat luovuus, luottamus, kunnioitus ja avoimuus.
 2. Tiimioppiminen
  Opimme ja kehitymme jatkuvasti, yhdessä ja toisiamme tukien.
 3. Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen
  Rikomme rajoja ja teemme rohkeasti asioita, joita emme ole ennen kokeilleet. Tartumme tilaisuuksiin ennakkoluulottomasti.
 4. Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys
  Opimme verkostossamme soveltamaan tuoreinta teoriatietoa käytäntöön vuorovaikutuksessa asiakkaittemme kanssa. Otamme vastuun omasta tekemisestämme. Teot puhuvat puolestaan.

 

Toimintamallimme perustuu kokonaisvaltaisuuteen. Todellisien muutoksien tekemiseksi olemme luoneet valmennuspolun  jossa huomioidaan yhteisön valmennustarpeet. Tämän polun tarkoitus on tuoda niin yhteisöön kuin sen avainpelaajille tarvittava tieto-taito tiimioppimisesta ja tiimivalmentamisesta.

Olemme valmentaneet yli 2000 ihmistä käyttämään tiimivalmentamisen menetelmiä. Valmennusten lisäksi konsultoimme organisaatioita rakentamaan oppivia tiimiorganisaatioita.

Meillä on käytössä tiimivalmentajien ja organisaatioiden sertifiointijärjestelmä, joka todentaa ammattilaisuuden ja Tiimiakatemia®-menetelmän käytön.

 

Yritys

Yrityksemme on perustettu vuonna 1993 tiimivalmentamisen asiantuntijoiden toimesta. Toimistomme sijaitsevat Jyväskylässä ja Tampereella. Asiakaskuntaamme kuuluu asiakkaita yli 20 maasta Suomesta ja ulkomailta.

Olemme itsenäisiä ja riippumattomia. Omistajinamme ovat intohimoisesti tiimivalmentamiseen suhtautuvat asiantuntijat. Tavoittelemme kohtuullista voittoa ja korostamme toiminnassamme vahvaa eettistä arvopohjaa. Ydinjoukkoomme kuuluu toimiston väen lisäksi valmentajia ympäri Suomen.

Tiimiakatemia Global on rekisteröity Suomeen sen virallisella yritysnimellä Partus Oy (1569781-6).

 

Tavaramerkit

Tiimiakatemia Global (Partus Oy) hallinnoi ja levittää muun muassa seuraavia tavaramerkkejä maailmanlaajuisesti:

Team Mastery®, Team Academy, Tiimimestari, Team Entrepreneur, Teampreneur, Tiimi Akatemia (Logo) , Tiimiakatemia, Tiimiyrittäjä, Tiimiakatemia Learning Network ja Team Academy +Device.

Edellä mainittujen tavaramerkkien käyttö missään yhteydessä on sallittu vain tavaramerkkien omistajan luvalla.

 

 

Logo_Team_Academy_English

TA-logo kopio