Sertifioidut organisaatiot ja ohjelmat

Sertifioidut organisaatiot ja ohjelmat

 

Tiimiakatemia® organisaatiosertifikaatti todistaa, että organisaatiossa, oppilaitoksessa, yksikössä tai valmennusohjelmassa on käytössä Tiimiakatemia® menetelmä. Kyseessä on malliyhteisö, joka täyttää sertifikaatissa määritellyt kriteerit.

Kannustamme vierailemaan näissä paikoissa ja hakemaan oivalluksia, esimerkkejä ja inspiraatiota oman yhteisön kehittämiseen!

 

 

 

SERTIFIKAATIN OVAT SAANEET:

 

Golden Step-Taso

 

Jyväskylän Tiimiakatemia, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö. Tiimiakatemia syntyi vuonna 1993 kun Johannes Partanen lähti yhdessä ensimmäisen tiimin kanssa luomaan tekemiseen perustuvaa oppimisen tapaa. 2000-luvun alussa Tiimiakatemialla opiskeli jo 80 opiskelijaa ja syntyi yrittäjyyden huippuyksikkö, jonka tehtävänä on synnyttää rohkeita tiimiyrittäjiä. Tiimioppimisen, tiimiyrittäjyyden ja tiimivalmentamisen periaatteet eli Tiimiakatemia-menetelmä on kehittynyt Jyväskylän Tiimiakatemialla, josta se on levinnyt ympäri ja maailman.

 

 

Proakatemia, Tampereen Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö. Proakatemia on ottanut ensiaskeleensa vuonna 1999. Toiminta on perustunut alusta asti tiimioppimiselle ja tiimiyrittäjyydelle. Tänä päivänä Proakatemialla on yhdeksän tiimiä, joissa tehdään asiakasprojekteja ja opitaan yhdessä. Toiminta perustuu Tiimiakatemia-menetelmään, josta on muokattu omia sovellutuksia ja käytänteitä. Proakatemia on vahvistanut vankan jalansijan yrittäjyyden ja liike-elämän kehittämisen yksikkönä.

 

 

Mondragon Team Academy  Onati perustettiin vuonna 2008. MTA on tehnyt uraa-uurtavaa työtä levittäen Tiimiakatemia-menetelmää ympäri maailman, ja tällä hetkellä sillä on yhdeksän yksikköä Espanjassa ja mm. Sanghaissa. Se on maailman suurin Tiimiakatemia lähes 1000 tiimiyrittäjällään.

MTA:n Leinn-ohjelma (Bachelor of Business Admistration) perustuu ”learning journeyhin”, jolloin tiimiyrittäjät käyvät 1. vuotena Suomessa, toisena vuonna Piilaaksossa ja kolmantena vuonna Kiinassa sekä Intiassa.

 

 

Silver -taso

SASKY, Mäntän seudun koulutuskeskus, ravintola- ja cateringosasto, Intoamis

Intoamis on käynnistynyt vuonna 2016. Kokit ja tarjoilijat ykkösestä kolmanteen vuoteen tekevät yhdessä projekteja perustamissaan NY-yrityksissä. Lukuvuosi on selkeästi jaoteltu tiimijaksoihin ja niiden välissä oleviin huoltamoviikkoihin. Rakenteita on luotu juuri sen verran, mikä on tarpeen, kuten vuoden jaksotus ja lukujärjestys, mutta tiimiyrittäjät luovat ja vastaavat itse projekteistaan ja yritystensä toiminnasta.

Sertifioitu 7.12.2020

Lisää voit lukea blogistamme  ja Sasky Mäntän seudun koulutuskeskuksen nettisivuilta

 

 

Perustaso

 

 

 Riveria, Lieksan ammattiopisto

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin aloitettiin Lieksassa vastaamaan vuonna 2012, kun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen lehtori Kaisa Sissonen lähti perehtymään Tiimiakatemia Globalin koulutuksissa Tiimiakatemia®-pedagogiikkaan. Oppilaitoksessa on yhteistyössä rehtori Jari Jolkkosen kanssa kehitetty oma oppimismalli, joka on vuodesta 2017 asti ollut käytössä kaikissa ammattiopisto Lieksan tutkinnoissa.

Sertifioitu 29.8.2017.

Lisää voit lukea blogistamme.

 

 

Suomen urheiluopisto, Johtaja-Tahko -valmennusohjelma

Johtaja-Tahko -valmennusohjelma on lähtenyt liikkeelle rohkeasta kokeilusta joka sai alkunsa Tiimimestari-valmennuksessa. Pertti Pohjola ja Petri Puronaho ovat hioneet valmennusohjelman timanttiseksi urheilumaailman johtajien ja kehittäjien valmennusohjelmaksi. Sen keskiössä on Ikitaitojen oppiminen: Innostu, Kokeile, Kehitä, Innosta.

Sertifioitu 1.10.2018

Lisää voit lukea blogistamme ja Johtaja-Tahko-nettisivuilta.

 

 

Gradia Jämsä yrittäjyysopintojen monialainen valmennusohjelma

Gradia Jämsässä matkaa tiimioppivaksi organisaatioksi on tehty jo läpi 2000-luvun. Toimintaa johdattaa selkeä punainen lanka: ”Olemme valinneet tiimioppimisen ohjaamaan toimintaa koska se tuottaa perusvalmiuksia työelämään ja mahdollistaa monenlaisten oppimismenetelmien ja -ympäristöjen käytön ja tukee opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja.” Pedagogisessa osuuskunta Pegosuksessa opiskelijat opiskelevat yrittäjyysopinnot tiimioppimisen menetelmillä. Monialaisissa tiimeissä opitaan työskentelemään eri alojen toimijoiden kanssa.

Sertifioitu 23.5.2018

Lisää voit lukea blogistamme ja katso myös monialaisista yrittäjyysopinnoista tehty video

 

 

Czech University of Life Sciences in Prague, Innovative Entrepreneurship Tiimiakatemia® Prague

Tiimiakatemia Praha avasi ovensa syksyllä 2019. Yhdessä Tiimiakatemia Globalin kanssa rakennetussa  tiimiyrittäjyyden ohjelmassa Innovative Entrepreneurship (BBA -tutkinto) ovat aloittaneet ensimmäiset 35 tiimiyrittäjää. Prahan yliopisto on edelläkävijä maassaan ravisutellen perinteisiä oppimisen tapoja ja käsityksiä.

Sertifioitu 24.10.2019

Lisää voit lukea blogistamme ja Tiimiakatemia Prahan Facebook-sivulta

 

 

Gradia Jämsä matkailuala, Tapahtumatorppa

Tapahtumatorppa on perustettu elokuussa 2018. Matkailualan opintoja suoritetaan tiimeissä oppien, dialogin keinoin ja ja asiakasprojekteja tekemällä. Ideana on muodostaa käytännön projektitiimejä eri tutkinnonosia ja jopa eri tutkintoja tekevien kesken sekä yhdistää eri ikäisten opiskelijoiden osaaminen. ”Itsensä johtaminen, kevytyrittäjyys ja tiimiosaaminen ovat avainasemassa, kun opiskelija hakee alan työpaikkaa. Tapahtumatorppa on malliesimerkki Gradia Jämsän pedagogisen käsikirjan sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesta toiminnasta. Niissä painotetaan yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä”, kiteyttää tiimivalmentaja Keijo Vehkakoski.

Sertifioitu 10.12.2019

Lisää voit lukea blogistamme ja Tapahtumatorpan Facebook-sivulta

 

 

HES-SO Team Academy Sveitsi

Sveitsin Tiimiakatemia sijaitsee Sierren kaupungissa. Se aloitti toimintansa 2017, tarjoten erilaisen tavan suorittaa korkeakoulututkinto. Opiskelu perustuu käytännön projektien tekemiseen ja yhdessä oppimiseen. Tällä hetkellä tiimiyrittäjiä on kolmessa tiimissä yhteensä reilu 40.

Sertifioitu 1.1.2020

Lisää voit lukea nettisivuilta.

 

 

Vilnius Business School, Liettua

Vilnius Business College aloitti syksyllä 2019 uuden Tiimiakatemia® -menetelmää soveltavan markkinoinnin ja liiketoiminnan koulutusohjelman.

Sertifioitu 4.3.2020

Lisää voit lukea nettisivuilta.

 

Gradia Jämsä, kasvatus- ja ohjausala

Yhdessä tekeminen ja käytännössä oppiminen on luonteva toimintamalli kasvatus-ja ohjausalalla, mutta Gradia Jämsässä sitä on haluttu tietoisesti kehittää hyödyntäen tiimioppimisen sovellutuksia. Seitsemän henkisellä opettajatiimillä on selkeä yhteinen tahtotila käyttää tiimipedagogiikkaa alan opinnoissa ja tehdä kehitystyötä yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Sertifioitu 12.11.2020.

Lisää voit lukea blogistamme.