Mikä on Tiimiakatemia® ja sen historia

Mikä on Tiimiakatemia® ja sen historia

 

Tiimiakatemia® on menetelmä jonka ytimessä on tekemällä oppiminen ja tiimioppiminen eli oppiminen yhdessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Se on ajatus- ja toimintamalli, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti: menetelmällä on  käyttäjiä maailmanlaajuisesti yli 20 maassa.  Menetelmän pääkehittäjä on opetusneuvos Johannes Partanen.

Menetelmän syntykoti on Jyväskylän Tiimiakatemialla, joka on Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö. Tiimiakatemialla valmennetaan nuoria tiimiyrittäjiä, jotka perustamissaan tiimiyrityksissä toteuttavat asiakasprojekteja ja kehittävät liike-elämäosaamistaan. Jotta opiskelijatiimit toimivat ja oppivat parhaalla mahdollisella tavalla, heitä valmentamaan tarvitaan tiimivalmentajia.

Tiimiakatemia Global on tiimivalmentajien valmentamiseen keskittynyt yritys, jonka perustajajäsenissä on mukana Johannes Partanen sekä Tiimiakatemian alkumetreiltä asti mukana olleet Hanna Waldén ja Jukka Hassinen.

 

Tiimiakatemian tarina

 

I Prototyypistä toimintaan 19.1.93 – 19.1.96 Round the World Team: Ensimmäiset kolme vuotta.

Vuotta 1993 voidaan pitää Jyväskylän Tiimiakatemian syntymävuotena. Silloin Johannes Partanen naulasi Rajakadun koulun ilmoitustaululle viestin:

”Haluatko lähteä maailmanympärimatkalle ja oppia siinä sivussa hieman markkinointia?”

24 innokasta opiskelijaa ilmoitti halukkuutensa. Näin syntyi ensimmäinen opiskelijatiimi, ”Round the Word Team” (RTW). Rajakatu 37:n koulun alakerran luokasta numero 147 kannettiin siivoojien kauhistukseksi kaikki pulpetit käytävälle ja ryhdyttiin istumaan ympyrässä mukavissa nojatuoleissa kuten intiaanit leirinuotiolla.

Toiminnan alkuvaiheessa sitä ohjaavat johtavat ajatukset syntyivät opiskelijoiden tiomesta. Arvoina olivat tekemällä oppiminen, käytännönläheisyys, jatkuvat kokeilut, jatkuva uuden synnyttäminen, oppiminen ja matkustaminen. Missiona oli työttömyyden poisto. Visiona oli oman unelman toteuttaminen ja työpaikan luominen.

Muutoksessa oli kysymys halusta tehdä selkeä irtiotto ja pesäero perinteiseen opetukseen, jolle oli tyypillistä tiukat lukujärjestykset, perinteinen luokkaopetus ja opiskelijat istumassa hiljaa ja passiivisena luokkahuoneissa kuuntelemassa opettajan luentoa. Luokkahuoneen oveen laitettiin motto:

”Varo kun astut ovesta sisään – joudut tekemään kovasti töitä ja naamasi on virneessä koko loppuelämän.”

Opiskelijoiden RTW –tiimi nostatti uuden innostuksen aallon Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 22 innokkaan ihmisen tiimi loi pysyvän uuden suunnan suomalaiseen organisaatioajatteluun ja tiimioppimiseen. Ensimmäisen tiimistä yrittäjiä syntyi 50 % aloittaneista. Kaikki saivat töitä.

 

II Vuodet 1996 – 2002 Tiimiakatemia vakiinnuttaa toimintansa

Vähitellen Tiimiakatemia alkoi saada tunnustusta. Toiminta vakiintui.

Johannes Partanen ryhtyi toteuttamaan opetusta yhdessä opiskelijoiden kanssa uudella tavalla. Merkittävin ero aiempaan oli se, että opiskelijat olivat alusta saakka tärkeä ja aktiivinen osa uuden oppimismallin rakentamisessa. Perinteisistä kursseista ja erityisesti lukujärjestyksistä luovuttiin ja oppimista ryhdyttiin toteuttamaan tiimityöskentelyn sekä pienimuotoisten projektien avulla.

Projektit olivat pääsääntöisesti erilaisia yritysten toimeksiannosta tehtäviä markkinatutkimuksia ja -selvityksiä. Tärkeintä oli se, että tehtiin niitä töitä, joita asiakkaat halusivat ja joita työelämässä oikeasti tehtiin. Samalla luettiin aktiivisesti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Oppiminen perustui kokemuksellisen oppimisen ideaan: käytännön tekemisen ja kokeilun kautta saatavat kokemukset vahvistavat ajatuksia ja saavat aikaan kirjoista luetun teorian konkretisoitumisen kautta uuden asian oppimisen.

RTW-tiimin maailmanympärimatka toteutui vuonna 1996. Matkareitti suuntautui Helsingistä Bangkokiin ja Hong Kongiin, sieltä edelleen Australian valliriutoille, Sydneyhyn, Uuteen-Seelantiin, Fidzi-saarille sekä San Franciscon ja New Yorkin kautta takaisin kotimaahan. Tästä merkkipaalusta lähtien lähes kaikki Tiimiakatemiasta valmistuneet ovat toteuttaneet yhteisen maailmanympärimatkan.

Toiminta laajeni vuosi vuodelta, kunnes vuoden 1996 alussa uusia tiimejä oli toiminnassa yhteensä viisi: Round The World Team, Visionikkarit, Kampiakselit, Wisardit ja Termiitit. Tiimit toimivat Rajakadulla omina yhdistyksinä ja niissä oli jo mukana yli 80 opiskelijaa.

Rajakadun luokka 147 oli käynyt auttamattoman ahtaaksi 80 opiskelijalle. Tästä syystä keväällä 1996 ryhdyttiin etsimään uutta toimitilaa. Se onnistuikin, sillä saman vuoden syksyllä muutettiin Lutakkoon entiseen Schauman-yhtiön pääkonttoriin. Tiloissa toimi ennen Suomen vanhin vaneritehdas – Tiimiakatemia muutti sen tietotyöläisten foorumiksi. Toiminnan vielä laajetessa Jyväskylän Tiimiakatemia muutti syksyllä 2000 Turbiini-kiinteistöön Piippukatu 3:een.

Jyväskylän Tiimiakatemian kaltainen innovatiivinen koulutusmalli herätti suurta kiinnostusta paitsi Keski-Suomessa myös valtakunnallisesti. Vierailijoita ja tutustujia kävi Lutakossa solkenaan. Ensimmäisiä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian seuraajia olivat vuonna 1999 Antti Klaavun Tampereen ammattikorkeakoulussa käynnistämä ProAkatemia.

Tiimiakatemia on eläväinen ja jatkuvasti muuttuva yhteisö. Sillä on kuitenkin vahva ydin, joka säilyy. Kaiken toiminnan ja muutoksen keskellä opiskelija kuuluu samaan tiimiin koko opintojensa ajan. Tiimit toimivat osuuskuntamuotoisina yrityksinä. Opiskelijoilla on erilaisia rooleja osuuskuntien toiminnassa ja ne vaihtuvat opiskelun aikana. Osuuskunnat hankkivat suoraan yrityksiltä ja työelämän organisaatioilta erilaisia toimeksiantoja ja projekteja.

 

III Vuodet 2001 – 2011 Tiimiakatemia leviää ja Partus herää liiketoimintaan

Uusia valmentajia (Timo Lehtonen, Ulla Luukas, Heikki Toivanen, Essi Silvennoinen) palkattiin Jyväskylän Tiimiakatemiaan. Johannes Partanen jäi eläkkeelle Jyväskylän Tiimiakatemiasta syksyllä 2011 ja Ulla Luukkaasta tuli Jyväskylän Tiimiakatemian päävalmentaja. Tiimiakatemian osuuskuntien vuosittainen liikevaihto saavutti 2.000.000 € rajan. Käytännössä Tiimiakatemia maksoi veroina takaisin omat kustannuksensa yhteiskunnalle.

Toisen asteen voimakas yhteistyö alkoi vuonna 2005. Jyväskylän Tiimiakatemia herätti myös merkittävää kansainvälistä kiinnostusta: Jyväskylässä on vieraillut satoja kansainvälisiä asiantuntijaryhmiä eri maista. Kehitys on johtanut muutamien kansainvälisten Tiimiakatemian mallia hyödyntävien yksiköiden syntyyn Euroopassa.

Tiimiakatemiat levisivät ulkomaille: Hollanti, Amsterdam (2007), Espanja, Baskimaa, Mondragon (2007), Ranska, Strasbourg (2009), Unkari, Debrecen (2010).  Ne ovat itsenäisiä toimintayksiköitä ja voivat olla osa paikallista korkeakoulua tai muuta koulutusorganisaatiota. Merkittävää on kuitenkin se, että ne toimivat aktiivisessa verkostosuhteessa Jyväskylän Tiimiakatemian kanssa.

Parhaimmillaan Tiimiakatemioista valmistuneet opiskelijat (joita kutsutaan ”tiimiyrittäjiksi”) saavat kaikki töitä. 30-50 % heistä alkaa yrittäjiksi.

RTW -tiimistä valmistuneet Mika Partanen ja Hanna Waldén käynnistävät Tiimiakatemian Aikuiskoulutuksen Taitovire Oy:n alla. Mukaan liittyy Jukka Hassinen. Ensimmäiset tuotteet tulevat markkinoille: Tulisielut, Tulisoihdut ja Sammon Takojat. Ohjelmat saavat innostuneen vastaanoton. Yrittäjiä valmennettiin yli 1000 henkilöä valtakunnallisesti. Valmentajien valmennukset Tiimimestari-ohjelmat ja englannin kielinen Team Mastery-ohjelma aloitetaan näiden ohjelmien menestyksellisen toteuttamisen jälkeen. Taitovire yhtyy Johannes Partasen perustamaan Partus Oy:n.

 

IV  Vuodet 2011- Tiimiakatemia valmennuskeskus syntyy

Muutosprosessi yrittäjyysvalmennuksista luopumisesta alkoi. Partus Oy päätti keskittyä vain tiimivalmentajien valmentamiseen. Samaan aikaan JAMK (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu) ei halunnut jatkaa Tiimiakatemia® -liikemerkin rekisteröintiä, joten Partus rekisteröi sen vuonna 2011. Tiimiakatemia- brändi kirjattiin alkuperäisten kehittäjien nimiin. Partuksen liikemerkki häivytettiin taustalle ja Partus ottaa käyttöön Tiimiakatemia Global-nimen. Yrityksen johtavat ajatukset kirkastettiin ja uusi strategia otettiin käyttöön.

Tiimiakatemian valmennuskeskuksen ydinajatus kiteytetään:

 

Tiimiakatemia Global on tiimivalmentajien oma akatemia. Tiimiakatemialta tulee maailman parhaat vallankumoukselliset tiimivalmentajat.

Eritasoiset valmennusohjelmat muodostavat tiimivalmentajan polun. Tulokset perustavat rajuihin, yli 20 vuoden aikana testattuihin valmennusmenetelmiin. Menetelmät vaativat kovaa työtä, jatkuvaa treeniä ja itsensä kanssa kilvoittelua.

Tuloksena sinussa ja ympäristössäsi syntyy muutos. Tiimiakatemiasta pidetään, koska Tiimiakatemia on aidosti erilainen.

Tiimiakatemian asiakkaita ovat liike-elämän ja opetusmaailman edustajat. Tiimiakatemia on hätkähdyttävän globaali.

Missiona on poistaa työttömyys. Visio on luoda hauska, iloinen ja huikea yliopisto vuoteen 2037 mennessä. Arvoina ovat: luottamukselliset ja pitkäjänteiset ihmissuhteet, tiimiyrittäjyys, jatkuvat kokeilut, tekemällä oppiminen ja matkustaminen.