Johtavat ajatukset

Johtavat ajatukset

 

Miksi johtavat ajatukset?

Johtavat ajatukset toimivat innostuksemme lähteenä. Niiden perustana ovat keskinäinen luottamus, itsekuri ja ylpeys aikaansaannoksistamme.

Johtavat ajatukset kertovat minkä puolesta taistelemme ja miksi olemme. Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä.

Johtavat ajatukset ovat ohjenuoramme kohti hauskaa, iloista ja huikeaa kansainvälistä verkottunutta yliopistoa.

Tarkoituksemme on luoda tulevaisuus eikä ennustaa sitä. Olemme luoneet yhteisön, jossa ihmiset työskentelevät yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Yhteisömme perustan muodostavat tiimiyrittäjät, tiimivalmentajat, tiimioppijat ja tiimiliiderit. Yhdistämme liike-elämän, urheilun ja kasvatuksen parhaat tiimikäytännöt kaikkialta.

Annamme jokaiselle yhteisömme jäsenelle yksilönä aikaa ja huomiota, Tiimiakatemia nousee yhteisöllisyydestä, mutta takana on yksilö, joka panee kaikkensa peliin. Johtavien ajatusten noudattaminen ja haasteen ottaminen ovat ydintä Tiimiakatemian ekosysteemin toiminnassa.

Meidän on löydettävä ihmisiä, jotka ovat innostuneita tiimivalmennuksen ajatuksista.  Maailmassa on kieli, jota kaikki ymmärtävät ja se kieli kertoo innostuksesta, työstä, jota kannustaa rakkaus, määrätietoisuus ja pyrkimys johonkin sellaiseen, jota toivoo ja johon uskoo.

 

Missio

Tarjoamme rohkeille ihmisille mahdollisuuden muuttaa maailmaa. Olemme edelläkävijöitä, jotka luovat kehitysalustan muutokselle. Rohkeat ihmiset tarvitsevat toistensa tukea ja innostavaa energiaa.

Poistamme työttömyyden. Teemme tiimiyrittämisen, tiimioppimisen, tiimivalmentamisen ja tiimijohtamisen vallankumouksen. Murskaamme yhteiskunnan vanhat rakenteet uuden yhteiskunnan tieltä nopeuttamalla yhteiskunnan muuttumista yrittäjävetoiseksi. Tiimiyrittäjyys tarjoaa yksilölle uusissa yhteisöissä mahdollisuuden vastata omasta kohtalostaan ja sallii yksilöiden tehdä työtä itselleen.

Kunnioitamme Luontoa ja noudatamme Luonnon lakeja. Menetelmiemme ja työkalujemme käyttö säästää luontoa ja johtaa kestävään kehitykseen koko maapallolla hävittäen sodat ja tuo tilalle yhteisöllisen tiimiyrittämisen

 

Arvot

1. Luottamukselliset ihmissuhteet ja pitkäaikaiset kumppanuudet

Henkilökohtaiset suhteet toisiimme, perheeseemme ja asiakkaisiimme ovat välttämätön edellytys liiketoiminnassa, jonka voimatekijänä ovat luovuus, luottamus, kunnioitus ja avoimuus. Annamme ja vastaanotamme rakentavaa palautetta suoraan toisiltamme ja kehitymme ihmisinä.

 

2. Tiimiyrittäjyys

Kasvamme tiimiyrittäjyyteen jatkuvien treenien ja yhdessä tekemisen kautta. Valmennamme itseämme elinikäisesti oman työpaikkamme luomiseen. Verkostossamme on voimaa. Tunnemme ja ymmärrämme vastuumme ympäristöstämme. Sertifioidut tiimivalmentajat valmentavat tiimiyrittäjät henkilökohtaiseen mestaruuteen.

 

3. Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen

Rikomme rajoja ja teemme rohkeasti asioita, joita emme ole ennen kokeilleet. Tartumme tilaisuuksiin ennakkoluulottomasti.

 

4. Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys

Opimme verkostossamme soveltamaan tuoreinta teoriatietoa käytäntöön vuorovaikutuksessa asiakkaittemme kanssa. Otamme vastuun omasta tekemisestämme. Teot puhuvat puolestaan.

 

5. Matkustaminen

On mentävä kauas nähdäkseen lähelle. Etsimme kaikkialta uusia toimintamalleja soveltaaksemme niitä omaan toimintaamme. Matkustamalla ja kansainvälisellä yhteistyöllä opimme nopeammin ja enemmän. Matkustamalla koemme huimia kokemuksia ja seikkailuja.

 

Visio

Visiona on luoda hauska, iloinen, globaali ja verkottunut yliopisto 19.11.2037 mennessä.

Toiminta lähtee jokaisen oppijan henkilökohtaisista omista vahvuuksista, omien unelmien toteuttamisen mahdollisuudesta suosien jokaisen oppijan erilaisuutta. Visio on olla maailman merkittävin nopeutettua oppimista kiihdyttävä kasvuympäristö sekä tiimiyrittäjille että tiimivalmentajille.

 

Tiimivalmentajan mystiset periaatteet

1. Henkilökohtainen mestaruus

Tavoittelen mestarillista elämää ja synnytän hehkua omassa elämässäni. Jokaisen elämä rakentuu hänen omille vahvuuksilleen. Jatkuvan harjoittelun avulla voin muuttua ja tulla siksi mitä minun on tarkoitus olla.

 

2. Synnyttäminen

Sytyn toisesta ja sytytän toista, haluan synnyttää yhdessä. Opin yhdessä toisten kanssa, kun synnytämme oppeja, jotka asetamme dialogiin.

 

3. Hätkähdyttäminen

Kyseenalaistamalla vahvistan jokaisen taipumusta ihmettelyyn sekä yllytän jokaista ajattelemaan itse omista lähtökohdistaan.

 

4. Tiimioppimisen seikkailu

Tiimioppiminen on seikkailua kohti tuntematonta. Oppiminen on uskallusta lähteä tälle matkalle.

 

5. Leikki ja elämykset

Leikit ovat spektaakkeleja, elämyksellistä oppimista. Oppiminen on leikkiä, joka tuottaa meille kaikille tiimioppijoille iloa. Näin pääsemme sisällöllisesti mahdollisimman kiehtoviin synnytyksiin.