Oikeudelliset huomiot (Legal Notice)

Oikeudelliset huomiot (Legal Notice)

 

Tavaramerkit

Tiimiakatemia Global (Partus Oy) omistaa ja hallinnoi seuraavia tavaramerkkejä:

KAVERIJOHTAMINEN
MESTARIVALMENTAJA
TEAM ACADEMY
TEAM ACADEMY +DEVICE
TIIMI AKATEMIA (LOGO)
TIIMI AKATEMIA + DEVICE
TIIMIMESTARI

Tiimiakatemia Globalilla (Partus Oy) on Tiimiakatemia Network Oy:n sille antamat oikeudet käyttää ja levittää seuraavia Tiimiakatemia Network Oy:n omistamia tavaramerkkejä maailmanlaajuisesti:

PARTUS
TEAM ACADEMY
TEAM ENTREPRENEUR
TEAM MASTERY
TIIMI AKATEMIA (LOGO)
TIIMIAKATEMIA
TIIMIAKATEMIA LEARNING NETWORK
TIIMIMESTARI
TIIMIYRITTÄJÄ
TULISIELUT
TULISOIHTU
VALMENTAJAMYRSKY

Kaikkien edellä mainittujen tavaramerkkien käyttö missään yhteydessä on sallittu vain tavaramerkkien käyttöoikeuksien myöntämisoikeudet omaavan tahon luvalla.

Edelliset tavaramerkkilistat on julkaistu 12.3.2021. Listat eivät välttämättä sisällä kaikkia mainittujen tahojen rekisteröimiä, hallinnoimia, käyttämiä tai levittämiä tavaramerkkejä. Tiettyjen tavaramerkkien osalta yksi taho voi olla rekisteröinyt tavaramerkin toisella rekisteröintialueella kuin toinen saman merkin osalta.

 

Tekijänoikeudet

Tällä Internet -sivustolla esiteltyjen ja mainittujen kirjojen ja muiden lähteiden tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille. Tiimiakatemia Global (Partus Oy) kannustaa kaikkia ostamaan ja lukemaan niitä.

Tällä Internet -sivustolla julkaistun materiaalin julkinen käyttö tai levitys sellaisenaan, osittain tai muunneltuna kaupallisessa tai ei-kaupallisessa on kielletty ilman Tiimiakatemia Globalin (Partus Oy) lupaa.

 

Yritys ja yritysnimi

Partus Oy (1569781-6) on rekisteröity Suomeen. Sen posti- ja käyntiosoite on Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Suomi. Yritys käyttää viestinnässään markkinointinimeä Tiimiakatemia Global.